Nacionalinė konferencija „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“ - MRU
Naujienos

25 kovo, 2021
Nacionalinė konferencija „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“
Teisės mokykla

2021 m. kovo 26 d. vyks mokslinė–praktinė konferencija „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“. Pasak Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorės Ievos Deviatnikovaitės, administracinė teisė – viena iš fundamentaliausių ir sudėtingiausių teisės šakų. Jos sudėtingumą lemia tai, kad administracinė teisė, skirtingai nei civilinė ar baudžiamoji, nėra kodifikuota teisės šaka ir pasižymi didele gausa skirtingos teisinės galios ir kilmės teisės šaltinių, o fundamentalumą grindžia tai, kad ši teisės šaka atlieka asmens teisių ir teisėtų interesų apsaugos funkciją.

Konferencijoje bus svarstomi klausimai nuo administracinės teisės raidos iki šių dienų aktualijų. Teisės istorikai, lingvistai aptars tarpukario Lietuvoje parengtus Administracinio teismo įstatymo projektus, to meto visuomenės požiūrį į administracinę justiciją, pirmąjį administracinės teisės vadovėlį, lietuvišką teisės terminiją. Teisės mokslininkai ir praktikai aptars šiuo metu valdžios įstaigose svarstomas Administracinių bylų teisenos įstatymo novelas, neseniai įsigaliojusios Viešojo administravimo įstatymo redakcijos naujoves, Administracinių procedūrų kodekso rengimo galimybes, administracinio sprendimo panaikinimo savo iniciatyva institutą, asmenų identifikavimo viešajame administravime problematiką, valstybės tarnybos teisinio reguliavimo aktualijas, tarnybinių ginčų specifiką, mediaciją ikiteisminiame administracinių ginčų nagrinėjime, administracinių ginčų komisijų statusą, raidą, asmens teisę į nešališką ginčo nagrinėjimą kvaziteisme, atkreips dėmesį į Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo praktines problemas bei viešojo administravimo institucijų prašymų sankcionavimą administraciniame procese.

Renginį organizuoja Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės institutas.

Renginio partneriai – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Vilniaus apygardos administracinis teismas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos administracinių ginčų komisija.

Renginys vyks

Detalesnė informacija apie renginį teikiama elektroniniu paštu: ieva@mruni.eu

Konferencija bus transliuojama Mykolo Romerio universiteto "Youtube" platformoje.

TRANSLIACIJOS NUORODA

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“!