Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi darančių pasaulio institucijų - MRU
Naujienos

6 birželio, 2023
Mykolo Romerio universitetas – tarp didžiausią poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi darančių pasaulio institucijų
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Pasaulio universitetų reitingų agentūra „Times Higher Education“ paskelbė didžiausią poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi darančias aukštojo mokslo institucijas, sėkmingai įgyvendinančias Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT). „THE Impact Rankings 2023“ reitinguose jau antrą kartą aukštai įvertintas ir Mykolo Romerio universitetas (MRU).

Pagal įrodymais pagrįstus rodiklius Mykolo Romerio universitetas aukščiausiai įvertintas keturiose Darnaus vystymosi tikslų tematinėse srityse – gyvybės žemėje, lyčių lygybės, nelygybės mažinimo, atsakingo vartojimo ir gamybos bei taikos, teisingumo ir stiprių institucijų kūrimo srityse.

MRU mokslininkai tyrinėja opiausias gyvybės žemėje išsaugojimo problemas

Gyvybės žemėje (DVT15) srityje MRU patenka tarp 201-300 geriausių pasaulio universitetų. Reitinguodami universitetus, ekspertai vertino su ekosistemomis susijusius mokslinius tyrimus ir „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse esančias publikacijas, žemei jautrių atliekų tvarkymą, aplinkosauginį švietimą ir paramą kitoms su atsakingu žemės išteklių naudojimu susijusioms veikloms.

Jau ne pirmus metus šioje srityje sėkmingai dirba MRU Aplinkosaugos valdymo laboratorija, kuriai vadovauja pasaulinio garso mokslininkas prof. Paulo Alexandre da Silva Pereira.

Minint Pasaulinę aplinkos dieną – birželio 5-ąją – prof. P. Pereira dalyvavo Lietuvos Prezidentūroje vykusiame Žaliųjų idėjų festivalyje ir jį vainikavusioje gamtosauginės Prezidento Valdo Adamkaus premijos įteikimo ceremonijoje, kur buvo pakviesti aplinkosaugai nusipelnę mokslininkai, visuomenininkai ir politikai.

MRU prof. P. Pereira su savo vadovaujamos laboratorijos mokslininkų darbais supažindino ir Prezidentą Valdą Adamkų, pasidalijo mintimis apie opiausias aplinkosaugos problemas.

Prof. P. Pereiros vadovaujami mokslininkai šiuo metu vykdo mokslinius tyrimus, kad įvertintų universiteto tvarumą. Naudodami dronus, jie tiria MRU supančių žaliųjų plotų – parko ir miško kokybę. Taip pat tyrinėjamas klimato ir žemės naudojimo pokyčių poveikis Lietuvos ežerų ekosistemai, vykdomas švietimo, mokslo, vadybos ir pramonės komponentų sinergija klimato valdymo ir klimato kaitos prevencijos srityse projektas bei kiti aktualūs, didelę mokslinę ir praktinę vertę turintys projektai.

Pagal NATO programą Mokslas taikai ir saugumui (angl. NATO Science for Peace and Security Programme) prof. P. Pereira kartu su tarptautine ekspertų grupe nagrinėja ir aplinkos atkūrimo po karo Ukrainoje problemas. Pasak prof. P. Pereiros, žalą, kurią Rusijos karas Ukrainoje padarė gamtai, galima lyginti su Antrojo pasaulinio karo padaryta žala.

Tvarios, žalios ir darnios ateities kūrimo entuziastai

Anot MRU rektorės prof. dr. I. Žalėnienės, aukštas MRU reitingas pagal poveikį darniam visuomenės ir aplinkos vystymuisi atspindi tai, kad visa universiteto bendruomenė daug dirbo, įgyvendindama MRU 2021-2023 Darnios plėtros strategiją. Tam nesutrukdė nei COVID19 pandemija, nei skaudžiai juntamos karo Ukrainoje pasekmės, kai teko skubiai įkurdinti universiteto patalpose karo pabėgėlius ir spręsti kitus neįprastus aukštojo mokslo įstaigai klausimus.

„Darni plėtra sėkminga tuomet, kai ji ne tik integruota į įvairias studijų programas ir mokslinius tyrimus, bet ir į viso mūsų akademinio miestelio gyvenimo būdą“, – pabrėžia MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. Anot jos, laiku pradėta MRU infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo programa padės kurti geresnes sąlygas kokybiškoms studijoms, moksliniams tyrimams ir visos MRU bendruomenės gerovei, kultūros, sporto, sveikatinimo veikloms.

„Džiaugiuosi, kad didžioji dalis jaunimo, mūsų studentai ir dėstytojai yra tvarios, žalios ir darnios Lietuvos kūrimo entuziastai. Tai teikia vilčių, kad bendromis jėgomis galime veiksmingai siekti ateities, kurioje vyraus taika, teisingumas, demokratija ir lygios galimybės visiems”, – sako rektorė.

Taikos, teisingumo ir stiprių institucijų kūrimo ir plėtojimo srityje MRU taip pat yra tarp 301-400 pažangiausių pasaulio universitetų. Buvo vertinami moksliniai tyrimai ir „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, bendradarbiavimas su viešojo valdymo ir verslo institucijomis, teisės ir teisėsaugos absolventų dalis, demokratijos principų puoselėjimo universitete ir kitos pažangios organizacijos vadybos priemonės.

Lyčių lygybės srityje MRU patenka tarp 201-300 didžiausią poveikį darančių pasaulio universitetų. Buvo vertinami su lyčių lygybe susiję moksliniai tyrimai ir „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, vyresnio amžiaus moterų dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalis, studijų prieinamumas ir studijas sėkmingai baigusių moterų dalis.

Nelygybės mažinimo srityje MRU yra tarp 301-400 pasaulio universitetų. Buvo vertinti moksliniai tyrimai ir „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, studentų iš besivystančių šalių dalis, parama studentams ir darbuotojams su negalia, diskriminaciją pažabojančios institucinės priemonės.

Atsakingo vartojimo ir gamybos srityje MRU taip pat užima 301-400 vietą tarp tvariausių pasaulio universitetų. Buvo vertintos tokios sritys kaip su žiedine ekonomika susiję moksliniai tyrimai ir „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse esančios mokslo publikacijos, perdirbamų atliekų dalis, universiteto institucinės veiklos priemonės, pavyzdžiui, žalieji viešieji pirkimai.