Juozas Valčiukas: per patyriminį mokymą universitetas virsta milžinišku diskusijų forumu - MRU
Naujienos

23 birželio, 2021
Juozas Valčiukas: per patyriminį mokymą universitetas virsta milžinišku diskusijų forumu
Teisės mokykla

Metų iniciatyva Mykolo Romerio universitete pripažinta Teisės mokyklos patyriminio mokymosi užsiėmimų vakarais idėja. Jos įgyvendinimo autorius dr. Juozas Valčiukas per pastaruosius studijų metus studentams suorganizavo 56 tokio tipo užsiėmimus. Apie idėją, jos įgyvendinimą ir populiarumą universitete ir už jo ribų pasikalbėjome su J. Valčiuku.

Gerbiamas Juozai, kokia patyriminio mokymosi idėja?

Patyriminis mokymasis yra tokia dėstymo, mokymosi forma, kai studentai gali mokytis iš universiteto alumnų, partnerių, praktikų patirčių. Tai dar viena teisės studijų platforma, kurioje studentas patiria teisės temas, teisės dalykus, studijas ir pačią universiteto idėją. Tokios patyriminės teisinio samprotavimo, argumentavimo pamokos, leidžia pažvelgti kitaip tiek į teisės temas, tiek ir į teisininko karjeros galimybes. Manau, tai tampa dar viena mūsų universiteto vizitine kortele, išskirtinumu, kurio kokybę ir naudą gali apibūdinti mūsų studentai. Paminėtina, kad karantino laikotarpis atskleidė, kad patyriminis mokymas gali būti puikiai suorganizuotas ir nuotoliniu būdu.

Galima sakyti, kad taikant patyriminį mokymą universitetas virsta tikrąja to žodžio prasme milžinišku diskusijų forumu, kuriame dalyvauja studentai, dėstytojai, alumnai, universiteto partneriai, teisininkai praktikai. Tai didžiulę bendruomenę jungiantis kelias, kuriame patirtis susijungia su jaunatvišku smalsumu, žingeidumu. Patyriminės studijos yra asmenybės formavimosi, apsisprendimo dėl karjeros kelias, prasidedantis nuo pat pirmos universitete dienos.

Kaip patyriminio mokymosi idėja įgyvendinama MRU Teisės mokykloje?

Integralia studijų dalimi patyriminis mokymasis Teisės mokykloje tampa dvejomis kryptimis. Pirma, jis integruojamas į teisės studijų dalykų kaupiamojo balo sandarą, kai studentai po dėstytojo parinkta dalyko tema suorganizuotų patyriminių mokymų su praktikais gaunama patyriminė užduotis, ją atlikus surenka kaupiamojo balo dalį. Tokiu būdu kartu su dalyko dėstytojo ir partnerio, alumno, praktiko pagalba studentai žinias mokosi pritaikyti realiose situacijose, formuojasi praktiniai įgūdžiai ir kompetencijos, plečiasi studento akiratis ir kontaktų tinklas. Pavyzdžiui, baudžiamojo proceso teisės dalyke po įvykusių prokuratūros atstovų patyrimimių mokymų konkrečia dalyko tema, studentai galėjo realizuoti savo teorines ir praktines žinias atliekant patyriminę užduotį surašyti argumentuotą pranešimo apie įtarimą dokumentą.

Antra kryptis, kuria sėkmingai vykdomas patyriminis mokymas, yra virtualūs patyriminiai užsiėmimai, vykstantys vakarais po paskaitų ir seminarų, maždaug du ar tris kartus per savaitę. Tai jau neformalesnė galimybė studentui savanoriškai pratęsti savo studijas, gilintis į jas vakarais kartu su patirtį sukaupusiais teisininkais. Kartu su teisėjais, teisės ir fintech specialistais, advokatais, įvairiausių sričių teisininkais iš Lietuvos ir tarptautinės arenos studentai čia papildo turimų žinių bagažą, mokosi pateiktose situacijose pritaikyti žinias. Žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis tobulėja mūsų studentas. Dar daugiau, patyrusių kolegų atviruose patirčių pasidalinimuose studentai įsivaizduoja save tam tikros srities, teisės klausimų sprendėjo vietoje. Vyksta nematomi apsisprendimo dėl karjeros, asmenybės formavimosi procesai, užmezgami nauji ryšiai. Štai I kurso studentė Melanija po vieno patyriminio vakaro parašė alumnui Tadui Žukui į Šveicariją, teiraudamasi, ar jis negalėtų tapti Jos mentoriumi teisės ir fintech srityje. Studentė Eglė atrado save intelektinės nuosavybės teisės temose, o patyriminio mokymosi svečias ne tik jos prašymu sutiko tapti mentoriumi, bet ir netrukus toje tarptautinėje organizacijoje studentė žada kreiptis dėl praktikos.

Kaip patyriminis mokymas priimamas studentų, dėstytojų, universiteto partnerių?

Per pastaruosius studijų metus suorganizuoti 56 patyriminio mokymosi įvairiomis teisės temomis vakariniai užsiėmimai ir, įsivaizduokite, visuose juose vidutiniškai dalyvavo po 80-100 studentų.

Patyriminis mokymas tapo aštuonių teisės studijų dalykų integralia kaupiamojo balo dalimi. Diskutuojame su dalykų dėstytojais, norime, kad kiekvienu atveju patyriminio mokymosi formos kuo labiau atlieptų dėstytojo, studento poreikius, realizuotų konkretaus dalyko tikslus. Lyginamosios konstitucinės teisės dalyke Pasiteisino kartą per mėnesį organizuojami Teisės ir demokratijos forumo vakarai, kuomet pasaulio konstitucijų gyvenimo klausimais studentai ir jų dėstytojai diskutuoja su tarptautiniais konstitucinės teisės, politikos ekspertais. Baudžiamosios teisės bendrosios dalies dalyke svarbiausias pusmečio temas studentai patiria nagrinėdami realias teisėjų suformuluotas situacijas, kurias pateikia surašyto teismo nuosprendžio projekto forma.

Kalbant apie partnerius, alumnus, teisininkus iš įvairiausių institucijų ir organizacijų, džiugu, kad patyriminis mokymas ir dalyvavimas jame tampa vis labiau populiarus, įsitraukia ne tik atskiros asmenybės, bet ir visos praktikų komandos. Smagu buvo išgirsti mūsų dėstytojos, Aukščiausiojo Teismo teisėjos žodžius, kad Teisėjų tarybos posėdžiuose, kuomet prisistato pretendentai į teisėjo pozicijas, puikiai atsiliepiama apie patirtis vedant patyriminio mokymosi užsiėmimus mūsų studentams.

Kokie planai artimiausiam studijų sezonui ir ar patyriminis mokymas išliks teisės studijų dalimi?

Patyriminės studijos jau tapo mūsų universiteto gyvenimo, studentų išsilavinimo kelio dalimi, taigi dabar tereikia tobulinti įgyvendinimo procesą. Nuo rugsėjo 1-osios laukia intensyvūs patyriminio mokymosi metai. Patyriminio mokymosi vakarai taps kitokios kokybės patyriminių mokymų ciklu. Jį sudarys ne tik pavieniai užsiėmimai, bet ir visos virtualios teisminės inscenizacijos, teisinio argumentavimo mokymosi praktikumai. Aktyviai dalyvaudami juose studentai studijų metų pabaigoje gaus sukauptas patirtis, įgytas teisinio argumentavimo, teisinių dokumentų surašymo kompetencijas patvirtinančius dokumentus. Tai galės tapti motyvacinių laiškų, gyvenimo aprašymų dalimi studentams, kurie studijų metu siekia atverti duris į praktikos, darbo pozicijas.

Dėkoju už pokalbį