MRU įvyks prof. habil. dr. Vytauto Landsbergio 90 metų jubiliejinės sukakties minėjimas „Lietuvos Nepriklausomybė, Konstitucija, Demokratija” - MRU
Naujienos

20 spalio, 2022
MRU įvyks prof. habil. dr. Vytauto Landsbergio 90 metų jubiliejinės sukakties minėjimas „Lietuvos Nepriklausomybė, Konstitucija, Demokratija”
Universitetas
Bendruomenė
Teisės mokykla
Įvykis

Spalio 20 dieną, 15 val. Mykolo Romerio universitete (MRU), I-201 a., Vilniuje, Ateities g. 20 įvyks renginys, skirtas pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo, MRU garbės daktaro prof. habil. dr. Vytauto Landsbergio 90 metų jubiliejinei sukakčiai paminėti „Lietuvos Nepriklausomybė, Konstitucija, Demokratija”.

Lietuvos Nepriklausomybės, Konstitucijos ir Demokratijos kelias neatsiejamas nuo išskirtinių asmenybių, sutelkusių lietuvių tautą siekti laisvės. Renginyje bus apžvelgtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas, Konstitucijos ir Demokratijos kelias bei ateities perspektyvos. Lietuvai savo valstybės kūrimo kelyje ne kartą teko atremti įvairias grėsmes tiek besipriešinant ginklu, tiek diplomatinėmis pastangomis.

Šiemet minimas Lietuvos Respublikos 1922 m. Konstitucijos šimtmetis bei galiojančios Konstitucijos trisdešimties metų sukaktis. Praėjus vos daugiau kaip 30 metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, susiduriame su naujomis grėsmėmis, kurias spręsti turime kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis, Europos Sąjungos ir NATO partnerėmis. Kas lėmė ir lemia Lietuvos valstybės kelią, kaip spręsti kylančius iššūkius, ir koks Lietuvos vaidmuo užtikrinant laisvę ir demokratiją Europoje ir pasaulyje, apie tai plačiau bus diskutuojame renginyje.

Renginys prasidės 15 val. MRU Senato pirmininko prof. dr. Romo Prakapo įžangine kalba, kiek vėliau, 15.15 val. įvyks pokalbis su MRU garbės daktaru prof. habil. dr. Vytautu Landsbergiu „Nuo Sąjūdžio Nepriklausomybės vizijos iki jos atkūrimo“. Pokalbio vedėjas – MRU prof. dr. Justinas Žilinskas.

Renginį vainikuos koncertas, skirtas jubiliejinei sukakčiai paminėti. Pasibaigus oficialiai jubiliejinės sukakties minėjimo daliai, 16.30 val. renginio svečiai bus kviečiami neformaliai pabendrauti MRU Rotondinėje salėje.

Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas(-a) renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti viešinami bei patalpinti socialiniuose tinkluose, MRU interneto svetainėje, žiniasklaidos portaluose, kitose žiniasklaidos priemonėse ir pan. Renginio lankytojų vaizdo duomenų viešinimas susijęs su informacijos apie renginį viešinimu.