Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

29 sausio, 2024
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

2024-01-25 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

  • Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
  • Dėl Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Raidos ir edukacinė psichologija aprašo patvirtinimo.
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 98-99 punktų ir Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 164 punkto pakeitimo.
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto bakalauro, papildomųjų, magistrantūros ir profesinių studijų kainų dydžių pagal studijų programas bei formas, įstojusiesiems nuo 2024/2025 studijų metų, patvirtinimo.
  • Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisyklių, patvirtintų Senato 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1SN-49 53, 64, 179.2., 201, 4 priedo 1 ir 7 punktų, pakeitimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

  • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto senato 2023 metų veiklos ataskaitą.
  • Patvirtinti Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto ketinamos vykdyti antrosios pakopos studijų programos Raidos ir edukacinė psichologija aprašą.
  • Pakeisti Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 98-99 punktus ir Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 164 punktą.
  • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto bakalauro, papildomųjų, magistrantūros ir profesinių studijų kainų dydžius pagal studijų programas bei formas, įstojusiesiems nuo 2024/2025 studijų metų.
  • Pakeisti studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisyklių, patvirtintų Senato 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1SN-49 53, 64, 179.2., 201, 4 priedo 1 ir 7 punktus.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.