Diskusijoje „Pabėgėlių padėtis Lietuvoje: ką galime pakeisti mes?“ Aptarti pabėgėlių integracijos iššūkiai - MRU
Naujienos

17 gegužės, 2017
Diskusijoje „Pabėgėlių padėtis Lietuvoje: ką galime pakeisti mes?“ Aptarti pabėgėlių integracijos iššūkiai
Teisės mokykla
Įvykis

Gegužės 19 dieną LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko diskusija „Pabėgėlių padėtis Lietuvoje: ką galime pakeisti mes?“

Pastaraisiais metais sparčiai augantis pabėgėlių skaičius Europoje koregavo kai kurių valstybių pabėgėlių priėmimo politiką ir praktiką. Lietuva pradėjo dalyvauti prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš kitų Europos Sąjungos šalių programoje, vykdyti perkėlimą iš trečiųjų šalių. Todėl artimiausiu metu iššūkių organizuoti sėkmingą pabėgėlių integraciją ir įgyvendinti nesenstančios 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso nuostatas tik daugės. Pabėgėlio integracijos sėkmę lemia ir priimančiosios visuomenės bei su pabėgėlių klausimais dirbančių organizacijų pasirengimas priimti šiuos naujus visuomenės narius.

Susirinkusieji diskutavo, kaip būtų galima pagerinti pabėgėlių priėmimą, kurti palankesnes sąlygas sėkmingai jų integracijai visuomenėje, kaip suderinti kultūrinius skirtumus bei peržengti mūsų pačių sukurtus stereotipus, bei įtraukti jaunus žmones į pabėgėlių integracijos veiklą savivaldybėse.

Renginys skirtas pabėgėlių integracijos koordinatoriams savivaldybėse, jaunimo organizacijoms ir valstybės tarnautojams, dirbantiems pabėgėlių priėmimo ir integracijos srityje, kitiems pabėgėlių tema besidomintiems asmenims.

Renginį organizavo Mykolo Romerio universiteto Žmogaus teisių laboratorija kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos biuru Lietuvoje. Diskusija yra vienas iš projekto „PROMISE REFUGEE“ renginių.

Projektą finansuoja Europos komisija.

Daugiau informacijos apie renginį: inga.mick@mruni.eu

REGISTRACIJA Į RENGINĮ (iki gegužės 17 dienos)

RENGINIO PROGRAMA

Daugiau apie projektą Promise Refugee: www.promiserefugee.eu  Projekto “Promise” (lt. Pažadėk) (Pagalba pabėgėlių integracijai per jaunimo dalyvavimą: 1951 konvencija ir šiandienos pabėgėliai) tikslas yra skatinti geresnį sprendimų priėmimą Europos mastu, susijusį su pabėgėliais priimančiose šalyse. Projektas apjungia mokslo institucijas, vietos valdžios, jaunimo organizacijas ir nevyriausybines organizacijas iš 6 šalių. Projektą vykdo Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot), Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitais partneriais iš Bulgarijos, Vengrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos. Projektą finansuoja Europos Komisija.