MRU šventė Mykolo Römerio gimtadienį: už paramą Ukrainai universiteto atstovams „Mokslinės minties šventėje“ įteikti Senato garbės ženklai, studentams – apdovanojimai už mokslo darbus - MRU
Naujienos

17 gegužės, 2023
MRU šventė Mykolo Römerio gimtadienį: už paramą Ukrainai universiteto atstovams „Mokslinės minties šventėje“ įteikti Senato garbės ženklai, studentams – apdovanojimai už mokslo darbus
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla

Gegužės 17 dieną Mykolo Romerio universiteto bendruomenė šventė Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdžio ideologo, konstitucinės teisės mokslo kūrėjo prof. Mykolo Pijaus Paskalio Römerio gimimo dieną. MRU bendruomenės atstovai  uždegė atminimo žvakutes ant Mykolo Römerio kapo Rasų kapinėse ir tylos minute pagerbė šią Lietuvai svarbią asmenybę. MRU dėstytojai, studentai ir  alumnai kartu su rokiškėnais rinkosi į „Mokslinės minties šventę“ profesoriaus gimtinėje – Bagdoniškio dvare netoli Rokiškio.

Riomeriečiai pasirengę išlaikyti teisinės valstybės ir demokratijos egzaminus

Sveikindama šventės dalyvius, MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pabrėžė, kad prof. M. Römerio (1880 -1945) mokslinio palikimo svarba universitetui, Lietuvos ir visai Europos akademinei bendruomenei nenyksta, o tik stiprėja.

„Dar aktualesnės tampa profesoriaus M. Römerio pilietiškumo, meilės Tėvynei Lietuvai ir demokratijos pamokos, iš kurių mokomės ir šiandien“, – sakė prof. dr. I. Žalėnienė.

Priminusi, kad Bagdoniškio dvaro sode prof. M. Römeris dažnai egzaminuodavo studentus, MRU rektorė sakė, kad visi čia susirinkusieji gali laikyti save ir šio profesoriaus studentais. Pasak rektorės, Lietuvos teisės patriarcho mokslinės mintys, jo puoselėtos teisinės demokratinės valstybės principai, darnaus kaimyninių tautų sugyvenimo ir savitarpio supratimo siekis, platus tikro europiečio akiratis –  tai pamatai, ant kurių buvo kuriamas ir stiprinamas Mykolo Romerio universitetas.

„Esu tikra, kad šiandien profesoriui M. Römeriui galėčiau atsakyti taip: mes, riomeriečiai, esame gerai pasirengę išlaikyti jūsų egzaminą“, – sakė MRU rektorė.

„Mes, riomeriečiai, išlaikėme universiteto kūrimosi iššūkius, geopolitinių įtampų kupino laiko išbandymus, mes augome, sustiprėjome, išėjome į plačią tarptautinę akademinę erdvę.

Šiandien mes tvirtai stojame petys petin su sesėmis ir broliais ukrainiečiais, drauge giname jų akademinės laisvės „frontą“ ir padedame, kuo galime, visiems Ukrainos Laisvės gynėjams ir jų šeimoms. Mes ir toliau studijuojame prof. M. Römerio teisinę mintį, mokomės iš jo darbų, kaip ginti valstybės suverenitetą, žmogaus ir piliečio teises ir laisves tarptautiniuose teismuose ir įvairiuose tarptautiniuose forumuose“, – sakė prof. dr. I. Žalėnienė.

Susirinkusiuosius į šventę taip pat pasveikino ir Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas.

Ukrainos Laisvės metais – apdovanojimai už pagalbą Ukrainai ir geriausius studentų mokslinius straipsnius

MRU Senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas priminė, kad šie metai Senato sprendimu paskelbti Ukrainos Laisvės metais. Už pagalbą Ukrainai pirmaisiais universiteto Senato Garbės ženklais apdovanoti doc. Alvydas Medalinskas bei MRU Viešojo saugumo akademijos profesorė, Darnių inovacijų laboratorijos vadovė prof. dr. Žaneta Simanavičienė (daugiau informacijos čia).

Specialiais „Mokslinės minties šventės“ diplomais už geriausius mokslinius straipsnius apdovanoti MRU Teisės mokyklos, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto, Viešojo saugumo akademijos bei Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto studentai.

Pilną apdovanotojų studentų ir jų mokslinių straipsnių sąrašą galima rasti čia.

Renginio dalyviai klausėsi prof. M. Römerio dienoraščių ištraukų, kurias skaitė Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos moksleiviai, prof. dr. Ievos Deviatnikovaitės pranešimo apie M. Römerio gyvenimą ir veiklą, dalyvavo viktorinoje, kurią vedė prof. dr. I. Deviatnikovaitė su MRU doc. dr. Gintaru Šapoka.

Šventėje koncertavo MRU Artūro Noviko pop vokalinis bei Rokiškio muzikos mokyklos smuikininkų ansambliai. Mokslinės minties šventę vedė MRU Teisės mokyklos atstovai – doc. dr. Juozas Valčiukas ir prof. dr. Eglė Bilevičiūtė.

MRU Mokslinės minties šventė surengta bendradarbiaujant su Rokiškio rajono savivaldybe, švietimo bei kultūros įstaigomis.