Pristatyta MRU metinė veiklos ataskaita: išskirtiniai tarptautiniai įvertinimai ir dėmesys bendruomenės gerovei - MRU
Naujienos

25 kovo, 2022
Pristatyta MRU metinė veiklos ataskaita: išskirtiniai tarptautiniai įvertinimai ir dėmesys bendruomenės gerovei
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Teisės mokykla
Rektorė

Kovo 24 dieną Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė bendruomenei pristatė 2021 metų universiteto veiklos rezultatus. Tarp svarbiausių pasiekimų – sėkmingas bendradarbiavimas su užsienio universitetais, absolventų įsidarbinamumo rodikliai, universiteto įvertinimas tarptautiniuose reitinguose, laimėjimai projektinėse veiklose, MRU ekspertų matomumas viešojoje erdvėje, darnios plėtros strategijos įgyvendinimas bei MRU Bendruomenės gerovės centro įkūrimas. Svarbiu ataskaitos akcentu tapo ir parama Ukrainos karo pabėgėliams.

MRU ir Ukrainos akademines bendruomenes sieja tvirta partnerystė

Pradėdama metinės ataskaitos pristatymą MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė pabrėžė, kad 2021 metų pabaigoje pandemijos iššūkių akivaizdoje susitelkusi universiteto bendruomenė į ateinančius metus žvelgė viltingai. Tačiau 2022 metai atnešė naujų išbandymų visam demokratiniam pasauliui.

„Akademinės veiklos, švietimo ir pilietinės brandos prasmė dar labiau išryškėja dabar, kai skaudžiai išgyvename karą prieš didvyrišką Ukrainos tautą, kai universiteto studentų namuose įkurdiname karo pabėgėlius, netekusius savo namų ir artimųjų“, – sakė MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

Jau 2021 metais MRU studijavo apie 100 Ukrainos piliečių, puoselėta glaudi partnerystė su 26 akademiniais partneriais Kyjive, Charkive, Lvive, Zaporožėje ir kituose Ukrainos miestuose, tad Ukrainos piliečius ir MRU sieja laiko užgrūdinta bičiulystė. Šiuo metu universitetas stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas Ukrainos studentams įgyti kokybišką aukštąjį išsilavinimą saugioje aplinkoje. Atvykstantys iš karo niokojamos šalies ukrainiečiai MRU gali mokytis nemokamai, teikti prašymus gauti stipendijas ir tęsti savo akademinę kelionę, įgydami aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje. Tiems, kas negali atvykti dėl susidariusios situacijos, universitetas siūlo studijas pradėti nuotoliniu būdu.

Išskirtiniai tarptautiniai įvertinimai

MRU – vienintelis universitetas Lietuvos aukštojo mokslo istorijoje, kuris dalykinio reitingo QS World University Rankings by Subject 2020 teisės kryptyje patenka tarp 250 geriausių pasaulio universitetų. 2021 metais ne tik išlaikytos stiprios pozicijos, bet ir pasiekta 210 vieta šiame tarptautiniame reitinge.

2021 m. MRU buvo vienintelis UI GreenMetric vertintas Lietuvos universitetas, užėmęs 197 vietą tarp tvariausių universitetų Europos regione. Pasak rektorės, remiantis Lietuvos mokslo tarybos 2021 m. atliktu vertinimu, MRU yra vienas geriausių Lietuvos universitetų socialinių mokslų srityje.

„Pasitikėjimą MRU, kaip solidžiu akademiniu partneriu, galinčiu ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti tarptautinius projektus, rodo laimėjimai projektinėje veikloje“, – teigė MRU rektorė. Ženkliai padidėjęs užsienio studentų, ypač doktorantūros, skaičius taip pat atspindi augantį MRU konkurencingumą tarptautinėje erdvėje.

Pasirašyta 14 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio universitetais, 75 bendradarbiavimo sutartys su vietos ir tarptautinio lygmens, viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais, 27 naujos akademinių mainų sutartys.

MRU Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas 2021 metais išrinktas vienu iš trijų geriausių institutų Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regione, pelnė išskirtinį apdovanojimą už nepriekaištingą veiklą (angl. Excellence Award).

Daugiau naujų iniciatyvų

MRU ekspertai aktyviai dalyvavo visuomeninėse diskusijose aktualiais Lietuvos ir tarptautinės politikos, teisės, ekonomikos, socialinės raidos, lygių galimybių užtikrinimo ir kitais klausimais. Ekspertų komentarai sudarė didžiausią visos MRU komunikacijos dalį – 43 procentus. 2021 m. MRU buvo  šalies aukštųjų mokyklų lyderis pagal šį ekspertų pasisakymų rodiklį.

MRU nuolat konsultuoja Vyriausybės, savivaldos institucijas, verslą ir nevyriausybines organizacijas (NVO), kuria socialines inovacijas ir padeda jas taikyti praktiškai. MRU akademinė bendruomenė inicijavo ir dalyvavo nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, publikavo savo darbus solidžiuose moksliniuose leidiniuose.

Žengtas itin didelis žingsnis įgyvendinant 2021–2023 metų darnios plėtros strategiją – parengtas investicijų projektas „Darni aplinka bendruomenei: MRU nekilnojamojo turto atnaujinimas ir modernizavimas“, kurį savo nutarimu jau patvirtino Vyriausybė. Planuojamos investicijos į MRU infrastruktūros atnaujinimą sieks daugiau nei 10 mln. eurų.

Dėmesys bendruomenės gerovei

Pristatydama metinę ataskaitą rektorė paminėjo, kad MRU bendruomenę sudaro jau daugiau kaip 40 tūkstančių universiteto absolventų. Jie dirba svarbiausiose Lietuvos valstybės institucijose, savivaldybėse, verslo įmonėse, nevyriausybiniame sektoriuje. 2021 m. jų gretas papildė 1 534 nauji bakalauro, magistro, profesinių studijų ir doktorantūros studijų studentai.

2021 metais ypatingas dėmesys skirtas naujai gerajai praktikai – įkurtas Bendruomenės gerovės centras, kuris rūpinosi ne tik darbuotojų, bet ir studentų motyvacija bei savijauta.

„Rūpestingumas, atidumas kiekvienam mūsų darbuotojui ir studentui, dėmesys bendruomenės poreikiams ir motyvacijai sukuria tą ypatingą mūsų universiteto atmosferą, kurią jaučia ir itin vertina visi čia studijuojantys ir dirbantys žmonės“, – sakė MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

Galiausiai, metinės veiklos ataskaitos pristatymo pabaigoje, MRU Senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas, kartu su MRU rektore prof. dr. Inga Žalėniene įteikė padėkas įvairiems MRU bendruomenės nariams.

Senato pirmininkas padėkas įteikė: prof. dr. Snieguolei Matulienei, doc. dr. Sauliui Spurgai ir prof. dr. Agnei Tvaronavičienei.

Taip pat MRU rektorė padėkomis apdovanojo šiuos universiteto atstovus: prof. dr. Vilmą Čingienę, doc. dr. Gražiną Čiuladienę, Nijolę Jansonienę, Karoliną Pranckūnienę, prof. dr. Aureliją Pūraitę, prof. dr. Agotą Giedrę Raišienę, doc. dr. Dovilę Sagatienę, Danguolę Seniutienę, prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereirą, Benitą Sušinskaitę, dr. Indrę Špokienę, Renatą Tamašauskienę, Anželiką Vėžienę, Karoliną Zakarauskaitę, doc. dr. Povilą Aleksandravičių, Rimvydą Bertašių, doc. dr. Salviją Mulevičienę.

2021 metų metinę veiklos ataskaitą, lietuvių kalba, galima rasti čia.

2021 metų darnios veiklos, įvairovės ir lygių galimybių ataskaitą galima rasti čia.