Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

29 kovo, 2024
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Universitetas

2024-03-28 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl apdovanojimo Mykolo Romerio universiteto senato garbės ženklu.
 • Dėl profesoriaus Mykolo Romerio vardinių stipendijų skyrimo.
 • Dėl Senato 2023 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1SN-40 „Dėl Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo“ 1.6 papunkčio pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Mokslinės veiklos skatinimo fondo 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitos bei 2024 m. lėšų paskirstymo pagal finansuojamas veiklas plano patvirtinimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programų Startuolių kūrimas ir valdymas, Verslo sistemų ekonomika, Tarptautinės politikos studijos, Elektroninio verslo vadyba pavadinimų pakeitimo.
 • Dėl Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programos Viešoji politika ir vadyba specializacijos Politika ir užsienio kalbos
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijų Teisė ir globalus saugumas, Teisė ir tarptautiniai santykiai, Teisė ir finansinės technologijos pertvarkymo į studijų programas patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir muitinės veikla pertvarkymo į pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializaciją patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 132 punkto ir jo papunkčių pakeitimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 99 punkto
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 39 punkto pakeitimo.
 • Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisyklių, patvirtintų Senato 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1SN-49 25, 38, 170 ir 207 punktų, pakeitimo.

 

Po svarstymų buvo nutarta:

 • Apdovanoti Mykolo Romerio universiteto Senato garbės ženklu rektorę prof. dr. Ingą Žalėnienę už ilgametį Mykolo Romerio universiteto pripažinimo Lietuvoje ir pasaulyje puoselėjimą, Universiteto integravimą į tarptautinę aukštojo mokslo bendruomenę, už jos akademinę, pilietinę ir kitas veiklas.
 • Apdovanoti Mykolo Romerio universiteto Senato garbės ženklu prof. dr. Saulių Nefą už nuoseklų ir ilgametį darbą tiriant bendruomeniškumą bei puoselėjant Lietuvos bendruomenes.
 • Skirti profesoriaus Mykolo Romerio vardines stipendijas studentams už puikius ar labai gerus studijų rezultatus ir išskirtinius pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje.
 • Patvirtinti naujos sudėties Senato studijų komisiją, į komisijos sudėtį įtraukiant naujai išrinktą MRU studentų atstovybės prezidentę.
 • Dėl Senato 2023 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1SN-40 „Dėl Mykolo Romerio universiteto senato komisijų sudėčių patvirtinimo“ 1.6 papunkčio pakeitimo.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Mokslinės veiklos skatinimo fondo 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitą bei 2024 m. lėšų paskirstymo pagal finansuojamas veiklas planą.
 • Patvirtinti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programų Startuolių kūrimas ir valdymas, Verslo sistemų ekonomika, Tarptautinės politikos studijos, Elektroninio verslo vadyba pavadinimų pakeitimą.
 • Nebevykdyti Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų programos Viešoji politika ir vadyba specializacijos Politika ir užsienio kalbos.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijų Teisė ir globalus saugumas, Teisė ir tarptautiniai santykiai, Teisė ir finansinės technologijos pertvarkymą į studijų programas.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir muitinės veikla pertvarkymą į pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializaciją.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 132 punkto ir jo papunkčių pakeitimą.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Studijų tvarkos 99 punkto pakeitimą.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 39 punkto pakeitimą.
 • Patvirtinti studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisyklių, patvirtintų Senato 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1SN-49 25, 38, 170 ir 207 punktų, pakeitimą.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.