Teisės studijų krypties vertinimas Mykolo Romerio universitete - MRU
Naujienos

18 spalio, 2023
Teisės studijų krypties vertinimas Mykolo Romerio universitete
Teisės mokykla

Spalio 19-20 d. Mykolo Romerio universitete lankysis Studijų kokybės vertinimo centro tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins teisės krypties studijų kokybę.

Numatyti ekspertų susitikimai su Mykolo Romerio universiteto (MRU)  administracijos atstovais, teisės krypties studijų savianalizės rengėjais, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais. Su vizito darbotvarke galima susipažinti čia.