Profesorei dr. Ievai Deviatnikovaitei paskirta Prano Dovydaičio premija - MRU
Naujienos

12 balandžio, 2021
Profesorei dr. Ievai Deviatnikovaitei paskirta Prano Dovydaičio premija
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorei dr. Ievai Deviatnikovaitei paskirta Prano Dovydaičio premija. Prano Dovydaičio premija buvo įsteigta 1990 m. rugsėjo 7 d. I. Deviatnikovaitė premija apdovanota už 2020 m. publikuotus straipsnius: „Kinas ir jo priežiūra tarpukario Lietuvoje“ (Logos, 102, 2020), „Valstybinė kalba viešajame gyvenime teisininko požiūriu“ (Logos, 103, 2020), „Teisės filosofijos studijos tarpukario Lietuvoje” (Logos, 104, 2020), „Mykolo Romerio „Administracinis teismas“ (Logos, 105,  2020).

Sveikiname!