Naujienos

9 gegužės, 2016
Pasienio pareigūnams – mokymai aktualiais žmogaus teisių klausimais
Teisės mokykla

2016 m. gegužės 5 d. Žmogaus teisių laboratorijos vadovė prof. dr. Lyra Jakulevičienė ir lektorius Vladimiras Siniovas Pasieniečių mokykloje Medininkuose vedė mokymus Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir teritorinių padalinių vadovams.

Paskaitoje „Prieglobsčio aktualijos pasienio pareigūnams Europos pabėgėlių nepaprastosios padėties kontekste“ aptartas Europos pabėgėlių nepaprastosios padėties kontekstas ir pasekmės, 2015-2016 m. priimti ES sprendimai ir jų poveikis Lietuvai, ES ir Turkijos susitarimai, jų įgyvendinimo problematika, Dublino reglamento peržiūra ir kiti pokyčiai, prieglobsčio prašytojų įleidimo į valstybės teritoriją problematika pagal Europos žmogaus teisių teismo praktiką, sienos apsaugos tarnybų/pareigūnų vaidmuo užtikrinant prieigą prie prieglobsčio procedūros pagal naujos redakcijos ES Prieglobsčio procedūrų direktyvą, prieglobsčio procedūra pasienyje pagal naujos redakcijos Prieglobsčio procedūrų direktyvą, prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų užtikrinimas pasienyje pagal naujos redakcijos Priėmimo sąlygų direktyvą.