Naujienos

14 sausio, 2016
Teisės fakultetas pradeda naujus metus su naujais vadovais ir struktūra
Teisės mokykla

Nuo sausio 1 d. Teisės fakulteto struktūra keičiasi: suformuoti keturi padaliniai: Viešosios teisės institutas, Privatinės teisės institutas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas. Naujas Privatinės teisės institutas sudarytas sujungus Verslo teisės katedrą su Civilinės justicijos institutu, Viešosios teisės - sujungus Teisės filosofijos ir istorijos katedrą su Konstitucinės ir administracinės teisės institutu. Viešosios teisės institutui vadovaus doc. dr. Agnė Tvaronavičienė. Ji taip pat yra Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė, MRU LAB Mediacijos ir darnaus ginčo sprendimo laboratorijos vadovės pavaduotoja, MRU mokslo darbų leidinių "Jurisprudencija" ir "Tarptautinė lyginamoji jurisprudencija" redaktorė, Viešosios teisės II pakopos studijų programų grupės vadovė. Viešosios teisės direktoriaus pavaduotoja paskirta prof. dr. Milda Vainiutė, ankstesnė Konstitucinės ir administracinės teisės instituto direktorė.

Privatinės teisės institutui vadovaus prof. dr. Virginijus Bitė. Jis vadovavo Verslo teisės katedrai nuo 2013 m., taip pat yra Privatinės teisės II pakopos studijų programų grupės vadovas, MRU LAB Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovas, MRU mokslo darbų žurnalo "Jurisprudencija" redaktorių kolegijos narys, Lietuvos advokatūros Civilinės teisės ir civilinio proceso komiteto pirmininkas, Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras. Privatinės teisės instituto direktoriaus pavaduotoja paskirta doc. dr. Lina Novikovienė. Ji vadovavo Verslo teisės katedrai (2011-2013 m.), yra I pakopos teisės bakalauro studijų programų grupės vadovė.

Sveikiname naujus vadovus bei linkime kuo geriausios kloties!