Mykolo Romerio universitetas dar aktyviau įsitrauks į pagalbos teikimą pabėgėliams - MRU
Naujienos

7 spalio, 2020
Mykolo Romerio universitetas dar aktyviau įsitrauks į pagalbos teikimą pabėgėliams
Teisės mokykla

Prieglobstį Lietuvoje gavusiam užsieniečiui suteikiami nemokami lietuvių kalbos ir kultūros, Konstitucijos pagrindų ir visuomenės pažinimo mokymai, bet nemokamas aukštasis mokslas dažniausiai yra sunkiai pasiekiamas dėl kalbos barjero, dokumentų praradimo bei kitų trukdžių, susijusių su baigtų mokslų kilmės šalyje pripažinimu. Tačiau tokia situacija jau keičiasi. 

Pirmas žingsnis to link – ketvirtadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Mykolo Romerio universiteto pasirašytas susitarimas. „Visiška žmogaus integracija pasiekiama, kai asmuo pradeda dirbti, turi visas galimybes išlaikyti save ir savo šeimą, realizuoti savo svajones. Išsilavinimo įgijimas yra kertinis žingsnis integracijos ir savarankiškumo įtvirtinimo procese, todėl nuoširdžiai tikimės, kad nemokamas aukštasis mokslas suteiks tvirtas starto pozicijas daliai prieglobstį mūsų šalyje gavusių žmonių“, – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.  
 
Dviguba nauda 
Remiantis susitarimu, daliai Lietuvoje prieglobstį gavusiųjų asmenų Mykolo Romerio universitetas suteiks galimybę studijuoti nemokamai, o sudarant mokslinių darbų temų sąrašus bus atsižvelgiama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimų poreikį. Pasitelkusi naujausius tyrimus ir Mykolo Romerio universiteto akademikų įžvalgas ministerija turės geresnes galimybes priimti sprendimus dėl prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos mūsų šalyje. 
Pasak Mykolo Romerio universiteto rektorės, profesorės dr. Ingos Žalėnienės, universitete jau studijuoja prieglobstį gavę studentai, kurie yra atleisti nuo mokesčio už mokslą. Praėjusiais metais Mykolo Romerio universiteto indėlis buvo pristatytas Pasauliniame pabėgėlių forume Ženevoje. Ši aukštoji Lietuvos mokykla prie prieglobstį gavusių asmenų integracijos prisideda ir kitais būdais: kartu su šešiais užsienio universitetais sukūrė virtualų mokymosi modulį apie pabėgėlių ir migracijos teisę, dalyvauja Europos universitetų asociacijos inicijuotame „Refugees Welcome Map“ projekte. 
 
„Su pabėgėlių integracijos iššūkiu susiduria visas pasaulis, žmonės priversti palikti gimtuosius namus dėl įvairių priežasčių – politinių, ekonominių, gamtinių. Įgytas išsilavinimas padidina jų galimybes sėkmingai integruotis ir gyventi pilnavertį savarankišką gyvenimą juos priglaudusiose šalyse, taip pat pasikeitus aplinkybėms grįžti į gimtąją šalį ir prisidėti prie jos gerovės kūrimo“,– sako Mykolo Romerio universiteto rektorė, profesorė dr. I. Žalėnienė. 
 Nemokamos studijos ir informacijos mainai Susitarimu Mykolo Romerio universitetas įsipareigoja sudaryti galimybes daliai prieglobstį Lietuvoje gavusių žmonių nemokamai studijuoti programas anglų ar lietuvių kalbomis. 2020–2021 metų studijų laikotarpiui numatoma priimti ne daugiau kaip 7 asmenis, tačiau jie turi atitikti universiteto reikalavimus, taip pat bus atsižvelgiama ir į motyvaciją studijuoti. 
 
Tiek universitetas, tiek ministerija, organizuodami mokslines konferencijas, seminarus ar diskusijas užsieniečių integracijos klausimais, įsipareigoja pranešti apie tai ir sudaryti galimybę dalyvauti susitarimo partneriams, taip pat – dalintis kita aktualia informacija. Mykolo Romerio universitetas informuos apie susijusias universiteto laboratorijų veiklas, dalinsis savo akademikų įžvalgomis, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo ruožtu sudarys sąlygas studentams susipažinti su ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veikla šioje srityje, jie taip pat galės atlikti čia praktiką. Sudarant bakalauro, magistrantūros baigiamųjų darbų ir disertacijų temų sąrašus, bus atsižvelgiama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokslinių tyrimų poreikius. 
 
Esant poreikiui Mykolo Romerio universitetas taip pat parengtų specializuotas mokymų programas, kuriomis būtų keliama darbuotojų, dirbančiųjų su prieglobstį Lietuvoje gavusiais asmenimis, kvalifikacija.  
2019 m. prieglobsčio gavėjų integracijos programoje dalyvavo 453 užsieniečiai – didžioji dalis jų yra pabėgėliai iš Sirijos. Šiemet situacija pamažu keičiasi – vis daugiau prieglobsčio prašymų sulaukiama iš kaimyninės Baltarusijos. 
2019 metais vyko Jungtinių Tautų Pasaulinis pabėgėlių forumas, kurio tikslas buvo sutarti, kaip tinkamiau reaguoti į pabėgėlių problemas visame pasaulyje, suteikti didesnę paramą pabėgėlius priimančioms šalims, o patiems pabėgėliams sudaryti geresnes galimybes pasirūpinti savimi.  Mykolo Romerio universitetas šiame forume įsipareigojo dalyvauti pabėgėlių švietime, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – sustiprinti institucijų, dirbančių užsieniečių integracijos klausimais, bendradarbiavimą.