Pristatyta Teisės mokyklos ataskaita už 2022 metus - MRU
Naujienos

2 vasario, 2023
Pristatyta Teisės mokyklos ataskaita už 2022 metus
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Šią savaitę, Mykolo Romerio universitete (MRU), pristatyta Teisės mokyklos ataskaita už 2022 metus.

Renginio metu Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė sakė: „Praėjusių metų geopolitinę situaciją išgyvenome kartu su Lietuva ir Ukraina, kasdienius darbus pernakt pakeitė svarbiausias prioritetas – konsoliduoti paramą Ukrainos partnerių teisės srities dėstytojams, mokslininkams ir studentams per Baltijos-Ukrainos centrą, operatyviai teikiant visuomenei ekspertinius vertinimus dėl vykdomos agresijos, pritraukiant tarptautinės bendruomenės paramą agresijos teisiniam vertinimui ir inicijuojant mokslinius tyrimus. Ukrainos praktikams dedikuota pirmą kartą startavusi Mediacijos teisės LL.M programa.“

Sudėtingų metų kontekste, vienu iš pagrindinių iššūkių tapo savianalizė 29 teisės krypties programoms, kurias vykdo Teisės mokykla akreditacijai, kartu pavyko konsoliduoti ir kasmetines veiklas, didėjo mokslo pasiekimai, sukurtos naujos partnerystės, atidarytos naujos studijų programos.

Studijų srityje, pirmą kartą MRU istorijoje, ir apskritai Lietuvoje, sukurta ir pradėta įgyvendinti Teisės bakalauro programa anglų kalba (Law and Global Security), atliepianti šių dienų teisės viršenybės užtikrinimo ir saugumo iššūkius pasaulyje, pradėtas įgyvendinti pirmasis Mikrokredencialų kursas pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos srityje, kartu su Lietuvos pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru, pritrauktos privačios stipendijos studijoms. Pernai Teisės mokykla priėmė 407 naujus studentus ir 102 klausytojus.

Nors lyginant su 2021 m. studentų skaičius sumažėjo 5,16 proc., stebimas augimas LL.M magistro programose (26 proc.). Taip pat didėja tarptautinių studentų skaičiai, pernai Teisės mokykloje studijavo 168 laipsnio siekiantys studentai iš 17 šalių ir 96 „Erasmus“ studentai.

Studentų nuomonės apklausa liudija, kad studentai vertina Teisės mokyklos dėstytojų profesionalumą ir praktinių aspektų akcentavimą dėstyme, vykdomą mentorystės programą, dėstytojų ir studentų santykį ir bendravimą, universiteto šiuolaikiškumą. Kokybinių pokyčių srityse, stiprintas patyriminis mokymas, per teisinio argumentavimo iniciatyvas, taip pat studentų akademinis raštingumas, atgaivinant studentų mokslinių darbų iniciatyvą „Teisinės minties šventė“, vykdyta mentorystė doktorantams. Teisės mokykla savo studentams pasiūlė per 150 mentorių iš įvairių teisės praktikos sričių.

Mokslo rityje veiklą pradėjo 6 nauji postdoktorantūros stažuotojai, bendra mokslo produkcija augo 38 proc., o monografijų išaugo net 87 proc. Mokslinė veiklos srityse nuosekliai įgyvendinti naujos mokslo strategijos prioritetai, ypač teisės ir tvarumo srityje, išleista pirmoji monografija anglų k., prestižinėje užsienio leidykloje.

Pernai vykdyta virš 20 projektų už daugiau kaip 2.8 mln. EUR (bendra projektų vertė apie 29 mln EUR), projektinė veikla augo 44 proc., itin augo užsakomųjų tyrimų, įskaitant svarbiose Lietuvos teisės sistemai srityse (teismų proceso, prieglobsčio sistemos, mediacijos srityse), surengta virš 15 mokslo konferencijų.

Pagal pasaulinius reitingus Teisės mokykla išlieka tarp 250 geriausių pasaulio teisės mokyklų ir Nr. 1 pagal teisės absolventų įsidarbinamumą tarp Lietuvos universitetų.

Ataskaitos pristatymo metu buvo apžvelgti pagrindiniai Teisės mokyklos iššūkiai ir prioritetai 2023 metams. Šiemet Teisės mokyklos dėmesio laukia Pasaulinis medicinos teisės kongresas bei pasaulinė „INSOL“ konferencija, kurias rengti Vilniuje teisę gavo MRU Teisės mokykla.

Dėkodama kolegoms už puikius metų rezultatus ir vadovybei už galimybes ir palaikymą, dekanė kvietė su atvirumu ir entuziazmu pasitikti naujus ir ne mažiau prasmingus 2023-ųjų metų iššūkius.