MRU Mokslinės veiklos skatinimo fondas skelbia kvietimą mokslo premijoms už aktyvią mokslinę veiklą - MRU
Naujienos

25 spalio, 2023
MRU Mokslinės veiklos skatinimo fondas skelbia kvietimą mokslo premijoms už aktyvią mokslinę veiklą
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Mykolo Romerio universiteto Mokslinės veiklos skatinimo fondas skelbia kvietimą mokslo premijoms už aktyvią mokslinę veiklą (mokslinių tyrimų vykdymą, mokslo publikacijų rengimą ir skelbimą, dalyvavimą projektinėje veikloje bei mokslo renginiuose ir pastarųjų organizavimą, kt.).
Premijos paskirstomos į tris kategorijas:

1. Aktyviausio metų doktoranto premija;
2. Aktyviausio metų jaunojo mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir disertaciją apsigynusio ne vėliau nei prieš 10 metų) premija;
3. Aktyviausio metų patyrusio mokslininko premija.

Premijų konkurse gali dalyvauti:
- Universiteto antrų-šeštų metų doktorantai, atitinkantys Nuostatų 21.2.2 punkto reikalavimus: „teigiamai atestuoti akademinėse atostogose nesantys antrų-šeštų metų doktorantai“.
- Universiteto mokslininkai ir tyrėjai, atitinkantys Nuostatų 21.3.1 punkto reikalavimus: „Universiteto mokslininkai ir tyrėjai, kurie turi įvykdytą mokslo krūvį už paskutinius penkerius metus (terminas skaičiuojamas kalendoriniais pusmečiais). Jeigu į finansavimą pretenduojantis mokslininkas, tyrėjas dirba Universitete mažiau nei penkerius metus, tai įvertinama, ar krūvis įvykdytas proporcingai dirbtam laikotarpiui“.

Kartu su prašymu pateikiamas mokslinės veiklos aprašymas. Pretendentas gali pateikti ir kitus jo manymu vertinimui svarbius dokumentus. Prašymus prašome pateikti iki 2023 m. gruodžio 1 dienos: https://forms.office.com/r/CWGE6itspF

Daugiau informacijos galima rasti čia: https://intranet.mruni.eu/lt/mokslas/mokslo-skatinimo-fondas/

Prašymus vertina Mokslo ir inovacijų komitetas remiantis žemiau įvardintais kriterijai ir jų svertiniu balu už laikotarpį nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki dabar.
Pretendentų prašymai vertinimo metu suskirstomi į tris kategorijas: doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir patyrusių mokslininkų prašymai, kurie vertinami ir premijos skiriamos kiekvienoje kategorijoje atskirai.
Informaciją teikia Mokslo kokybės ir analizės skyrius, Agata Katkonienė el. p. agata.katkoniene@mruni.eu, tel. 8 5 2714463, MRU LAB, Didlaukio g. 55-402 kab.