Teisės mokyklos Taryboje aptartos naujos galimybės, iššūkiai ir pristatyti nauji nariai - MRU
Naujienos

20 rugsėjo, 2021
Teisės mokyklos Taryboje aptartos naujos galimybės, iššūkiai ir pristatyti nauji nariai
Universitetas
Bendruomenė
Partnerystė
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Taryba susirinko į pirmąjį šiais mokslo metais posėdį. Pristatydama Tarybai naujo sezono naujienas Teisės mokyklos dekanė Lyra Jakulevičienė akcentavo sėkmingą naujų bakalauro ir teisės LL.M programų startą, stabilius studentų priėmimo rezultatus, reikšmingus laimėtus projektus kartu su MRU LAB, kurie prisidės prie teisingumo sistemos tobulinimo Lietuvoje, planuojamas naujas iniciatyvas visuomenei, podoktorantūros projektus.

Tarp iššūkių, kuriuos tenka spręsti, dekanė minėjo hibridinių studijų keliamus iššūkius, aukštą mokslinių tyrimų kartelę, reikalaujančią nuolatinio dėstytojų ir mokslininkų susitelkimo veikti tarptautinėje erdvėje, naujos mokslo programos patvirtinimą, aktyvesnio dėmesio alumnams poreikį, studentų mokslinių kompetencijų tobulinimą. Kreipdamasi į naujos sudėties Tarybą dekanė išreiškė lūkestį, kad „Taryba bus tikrasis patariamasis balsas, ne tik formalių klausimų sprendėjas“.  

Kartu pasidžiaugta, kad ši Taryba ypatinga tuo, kad į jos sudėtį pirmą kartą įtraukti išorės partneriai – Lietuvos Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis, MRU alumnas, Šveicarijos banko „UBS“ vyriausiasis teisininkas dr. Tadas Žukas ir MRU doktorantų draugijos atstovė, Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė.  

„Gera prisiliesti prie mokslo ir žinių šaltinio. Visuomet esu pasirengęs dalintis praktine patirtimi ir prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo, tradicijų, papročių ir teisės viršenybės puoselėjimo. Žinių ir praktikos simbiozė išlaisvina mintis, atrakina galimybes, išjudina sienas, pakloja pamatus. Ačiū už pasitikėjimą ir galimybe dalintis", - teigia Lietuvos Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas Mindaugas Kukaitis.