Ingrida Steponavičienė apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

1 balandžio, 2022
Ingrida Steponavičienė apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Ingridą Steponavičienę (Privatinės teisės institutas), 2022 m. balandžio 1 d. apgynusią teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Įmonių grupėms ir jų kontroliuojančiosioms įmonėms taikomos kovos su pelno mokesčio vengimu taisyklės Lietuvoje ir teisinio tikrumo principas: sisteminio reguliavimo iššūkiai“. 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Virginijus Bitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė prof. dr. Solveiga Palevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
doc. dr. Paulius Čerka (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Oleg Fedosiuk (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Evaldas Klimas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Michal Radvan (Masaryko universitetas, Čekijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Disertacijoje autorė tiria kovos su pelno mokesčio vengimu taisyklių teisinį reguliavimą Lietuvoje, esminį dėmesį skirdama bendrųjų ir specialiųjų taisyklių ypatumams, jų specifiniam tarpusavio santykiui bei kovos su pelno mokesčio vengimu taisyklių, kurios buvo pakeistos arba naujai įtvirtintos PMĮ į Lietuvos teisę perkeliant Kovos su mokesčių vengimu direktyvą (bendroji kovos su pelno mokesčio vengimu taisyklė, palūkanų atskaitos ribojimo taisyklė, kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų apmokestinimo taisyklė, turto perkėlimo apmokestinimo taisyklė ir tarpvalstybinių mokestinės tvarkos neatitikimų pasekmių šalinimo taisyklės), teisiniam reguliavimui. Vertinant minėtų taisyklių teisinį reguliavimą per teisinio tikrumo principo suponuojamą sisteminio reguliavimo imperatyvą yra tiriamas bendrųjų ir specialiųjų, naujųjų ir senųjų kovos su pelno mokesčio vengimu taisyklių tarpusavio santykis, taip pat jų santykis su PMĮ įtvirtinta dalyvavimo išimties lengvata akcijų perleidimui bei mokestine prasme neutraliais reorganizavimais ir perleidimais. Tyrimo eigoje identifikuojami teisinio reguliavimo iššūkiai ir problemos, siūlomi aktualūs jų sprendimo būdai.