MRU veiklos dėl pabėgėlių pristatytos Pasauliniame pabėgėlių forume - MRU
Naujienos

18 gruodžio, 2019
MRU veiklos dėl pabėgėlių pristatytos Pasauliniame pabėgėlių forume
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto ir MRU Žmogaus teisių laboratorijos indėlis buvo pristatytas Pasauliniame pabėgėlių forume, kuris gruodžio 17–18 dienomis vyksta Ženevoje.
Pirmasis Pasaulinis pabėgėlių forumas organizuojamas pagal 2018 m. gruodį JT Generalinėje Asamblėjoje priimtą Pasaulinis susitarimą. Šiuo metu, pasaulyje yra apie 25 milijonai pabėgėlių. Tai yra iššūkis su kuriuo susiduriama visame pasaulyje ir tapo akivaizdu, kad esamų priemonių, susijusių su pabėgėlių situacija, nepakanka. 2016 m. Jungtinių Tautų valstybės priėmė Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, o 2018 m. gruodžio 17 Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje buvo priimtas Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių.
 
Juo siekiama palengvinti priimančioms valstybėms tenkančią naštą; didinti pabėgėlių galimybes gyventi nepriklausomai; plėsti galimybes patekti į trečiąsias šalis; bei, galiausiai, palengvinti sąlygas kilmės valstybėse, kad pabėgėliai galėtų saugiai ir oriai ten grįžti.
 
Šiemet Ženevoje pirmą kartą vyksta Pabėgėlių forumas, kuriuo siekiama paversti tarptautinės atsakomybės pasidalijimo principą konkrečiais veiksmais. Forumo, kuris subūrė vyriausybes, tarptautines organizacijas, pilietines organizacijas, privatųjį sektorių, priimančias valstybes ir pačius pabėgėlius, dėka siekiama paskatinti priemonių, numatytų Susitarime, įgyvendinimą. Forumo metu suteikta galimybė valstybėms narėms bei kitiems dalyviams, organizacijos pasidalinti gerąja praktika dėl konkrečių pabėgėlių situacijų. Šios patirtys gali būti susijusios su įvairiais pabėgėlių gyvenimo aspektais, pavyzdžiui švietimo, darbo, infrastruktūros ir pan.
 
„Šiuo metu pabėgėlių yra kiekviename pasaulio regione. Žmonės į kitas valstybes bėga dėl politinių ir ekonominių priežasčių, kaip tarkim, Venesueloje, karų – Sirijoje ar net dėl klimato kaitos sukeltų padarinių, tokių kaip vandens trūkumas Afrikos šalyse. Nei šių problemų išspręsti, nei pabėgėlių krizės suvaldyti pavienės valstybės negali. Todėl būtinas tarptautinės bendruomenės susitelkimas“ – sako doc. Dr. Katažyna Mikša, MRU Žmogaus teisių laboratorijos vadovė.
 
Mykolo Romerio universitetas reaguodamas į galimybę prisidėti prie Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių gruodžio pradžioje pateikė savo indėlį iki 2021 m. priimti nemokamai studijuoti 7 pabėgėlius/prieglobsčio ieškotojus. Šiuo metu MRU studijuoja 2 studentai pabėgėliai, kuriems netaikomas mokestis už mokslą MRU aktyviai dalyvauja skatinant pabėgėlių integraciją į aukštąjį mokslą. Tai yra įgyvendinama įvairių veiklų dėka. Neseniai buvo vykdyti du projektai: „Pagalba pabėgėlių integracijai per jaunimo dalyvavimą: 1951 konvencija ir šiandienos pabėgėliai (PROMISE)” ir „INSPIRED“ („Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education“), kurio metu MRU kartu su šešiais užsienio universitetais kūrė elektroninio mokymosi modulį apie pabėgėlių ir migracijos teisę.