MRU mokslininkai ir tyrėjai kviečiami teikti paraiškas dėl dalyvavimo bendruose projektuose su užsienio mokslininkais - MRU
Naujienos

25 spalio, 2023
MRU mokslininkai ir tyrėjai kviečiami teikti paraiškas dėl dalyvavimo bendruose projektuose su užsienio mokslininkais
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Mykolo Romerio universiteto Mokslinės veiklos skatinimo fondas kviečia teikti paraiškas dėl mokslininkų ir tyrėjų  dalyvavimo su užsienio mokslininkais bendruose projektuose finansavimo 2023 metais. 

Fondo lėšomis gali būti finansuojami Universiteto mokslininkų ir (arba) tyrėjų grupės, kurią sudaro ne mažiau nei du asmenys, iš kurių vienas yra užsienio mokslininkas, iki dalyvavimo konkurse neturintis su Universitetu darbo santykių (toliau – Grupė), moksliniai tyrimai, atitinkantys žemiau nustatytus reikalavimus. Gavus finansavimą iš Fondo, su užsienio mokslininku sudaroma darbo arba paslaugų sutartis ne trumpesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui.

Mokslinis tyrimas atliekamas ir suplanuoti rezultatai pasiekiami per 24 mėnesius nuo finansavimo iš Fondo skyrimo.

Mokslinio tyrimo rezultatas – bent 3 mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į Scopus duomenų bazę, ne žemesniame nei Q3 kvartilyje, turinčiuose kuo aukštesnį citavimo indeksą bei Universiteto ir užsienio institucijos prieskyrą arba monografija, išleista tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje, turinti Universiteto ir užsienio institucijos prieskyrą. Mokslo straipsniai turi būti išpublikuoti arba priimti spausdinimui su įrodančiais dokumentais.

Vienam moksliniam tyrimui įgyvendinti gali būti skiriama iki 20000,00 eurų.
      
Prioritetas teikiamas šiems moksliniams tyrimams:
1.1.        atitinkantiems tais kalendoriniais metais Mokslo ir inovacijų komiteto patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų kryptis;
1.2.        atliekant mokslinį tyrimą bendradarbiaujama su strateginėmis  Universiteto partnerinėmis institucijomis;
1.3.        mokslinio tyrimo rezultatus planuojama publikuoti mokslo krypties, kurioje atliekamas tyrimas, žurnale;
1.4.       mokslinio tyrimo daliai finansavimą skiria tyrime dalyvaujanti užsienio institucija ir (arba) kita institucija, organizacija, fondas.

Kartu su prašymu pateikiama:
-  planuojamo mokslinio tyrimo aprašymas pagal šių nuostatų 2 priedą;
- grupės vadovo ir kitų grupės narių 5 pastarųjų metų iki prašymo pateikimo dienos mokslo publikacijų ir mokslinių darbų sąrašas;

- rašytinis užsienio mokslininko sutikimas dalyvauti konkurse ir moksliniame tyrime.

Paraišką prašome pildyti iki 2023 gruodžio 1 d. čia: https://forms.office.com/r/rL1cHrxXTU

Nuostatus bei priedus galima rasti čia: https://intranet.mruni.eu/lt/mokslas/mokslo-skatinimo-fondas/

Informaciją teikia Mokslo kokybės ir analizės skyrius, Agata Katkonienė, el. p. agata.katkoniene@mruni.eu, tel. 8 5 2714463, MRU LAB, Didlaukio g. 55-402 kab.