Remigijus Jokubauskas apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

4 birželio, 2021
Remigijus Jokubauskas apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Remigijų Jokubauską (Privatinės teisės institutas), 2021 m. birželio 4 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimas įmonių bankroto procese“.

Moksliniai vadovai:
doc. dr. Salvija Mulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2019–2021 m.;
prof. dr. Rimvydas Norkus (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2016–2019 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Virginijus Bitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Simona Drukteinienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Lina Mikalonienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Solveiga Palevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
habil. dr. Felix Steffek (Kembridžo universitetas, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šis tyrimas skirtas kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo problematikai įmonių bankroto procese išanalizuoti ir teisinio reglamentavimo problemoms atskleisti. Analizuojama, kokios yra kolektyvinės kreditorių teisės, kaip jos suprantamos ir kuo skiriasi nuo individualių kreditorių teisių bankroto procese. Taip pat nagrinėjama kreditoriaus padėtis bankroto procese, jo reikalavimo pateikimas ir tvirtinimas, dominuojančio kreditoriaus problema bei kreditorių pasyvumo bankroto procese priežastys. Siekiama nustatyti, kokie kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo modeliai yra nustatyti pasirinktų užsienio valstybių bankroto teisėje, kokie yra šių modelių panašumai ir skirtumai. Analizuojama kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo problema kreditoriams šias teises įgyvendinant kreditorių susirinkime ir komitete. Nagrinėjama, kaip turi būti užtikrinamas tinkamas kreditoriaus dalyvavimas kreditorių susirinkimuose ir komitetuose, kaip jie turi būti šaukiami, organizuojami. Be to, aptariama, kaip suprantamas kreditoriaus piktnaudžiavimas kolektyvinėmis kreditorių teisėmis ir kokios sankcijos už tai gali būti taikomos. Analizuojama kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo kontrolė. Autorius šią teismo atliekamą kontrolę skirsto į retrospektyvią ir perspektyvią. Retrospektyvi kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo kontrolė yra siejama su jau kreditorių susirinkime (komitete) priimtų sprendimų apskundimu ir jų teisėtumo vertinimu teisme. Perspektyvi kolektyvinių kreditorių teisių įgyvendinimo kontrolė yra siejama su teismo teise įsiterpti į kreditoriams priskirtų klausimų sprendimą ir išimtiniais atvejais priimti sprendimus už kreditorius.

Susipažinti su disertacija