MRU stiprina bendradarbiavimą su savo alumnais Klaipėdos regione - MRU
Naujienos

9 gegužės, 2023
MRU stiprina bendradarbiavimą su savo alumnais Klaipėdos regione
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Gegužės 8 dieną Palangoje Mykolo Romerio universiteto (MRU) atstovai aptarė naujas bendradarbiavimo sritis, pristatė naujas studijų ir mokslo naujoves universitete bei pakvietė Klaipėdos regione karjerą vystančius MRU alumnus ir toliau aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės veikloje, perduoti savo žinias ir patirtį jaunajai kartai.

Klaipėdos regiono alumnai, susirinkę jaukiame M. K. Čiurlionio menų mokyklos edukacijos centre Palangoje, turėjo galimybę padiskutuoti apie Mykolo Romerio universiteto strategines raidos kryptis su MRU vadovybe, aptarti jiems rūpimus klausimus su MRU fakultetų dekanais ir kitais MRU bendruomenės atstovais.

„Įsibėgėja MRU bendruomenės diskusijos, kokį savo universitetą norime matyti ateityje. Įsibėgėja strateginės diskusijos apie strategines mūsų universiteto raidos kryptis, todėl mums labai svarbi ir mūsų alumnų nuomonė, grįsta asmenine studijų ir karjeros patirtimi“, – pabrėžė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Naujausias studijų programas, skirtas ne tik aukštojo mokslo diplomo dar siekiantiems studentams, bet ir dirbantiems profesionalams, norintiems įgyti naujų žinių ir kvalifikacijų, pristatė Viešojo saugumo akademijos dekanė prof. dr. Snieguole Matulienė, Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo valdymo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas. Susitikimą moderavo Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovė, MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto docentė Inga Daukšienė.

Atvirame ir nuoširdžiame pokalbyje su MRU akademinės bendruomenės ir administracijos atstovais buvo aptartos naujos bendradarbiavimo, studijų ir darbo praktikos sąveikos galimybės. Alumnai kvietė studentus atlikti praktiką jų atstovaujamose įstaigose, domėjosi galimybe dalyvauti mentorystės programoje. Susitikime alumnai šiltai prisiminė studijų laikus, susitiko su seniai matytais draugais ir dėstytojais.

Daugelis MRU alumnų daro sėkmingą karjerą valstybės ar verslo įmonėse, plėtoja savo verslą. MRU dėstytojai ir administracijos darbuotojai jau spėjo susitikti su Marijampolėje, Utenoje ir Panevėžyje dirbančiais universiteto alumnais, kurie sėkmingai kuria savo ateitį ir kopia profesinės karjeros laiptais.

Tikimasi, kad ilgainiui susiburs regioniniai MRU alumnų klubai, kurių veikla suteiks naujų impulsų toliau gerinti studijų kokybę atsižvelgiant į darbdavių poreikius, vykdyti regionams aktualius mokslinius tyrimus.