Magistro diplomai įteikti ir Ukrainos jungtinių studijų programų absolventams - MRU
Naujienos

17 birželio, 2019
Magistro diplomai įteikti ir Ukrainos jungtinių studijų programų absolventams
Teisės mokykla

Birželio 13-14 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Senato pirmininkas prof. dr. Vainius Smalskys lankėsi Kijevo valstybiniame Taraso Ševčenkos universitete (TSNUK), kartu su šio universiteto rektoriumi prof. dr. Leonid V. Hubersky įteikė abiejų universitetų teisės magistro diplomus jungtinių magistrantūros studijų programų absolventams. Vizito metu vyko MRU vadovų dalykiniai susitikimai su Kijevo valstybinio Taraso Ševčenkos universiteto rektoriumi prof. dr. Leonid V. Hubersky, Teisės fakulteto dekanu prof. dr. Ivan S. Hrytsenko ir kitais teisės ir kitų fakultetų darbuotojais, sutartos gairės tolimesniam studijų ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimui teisės ir kitų socialinių mokslų srityse. Taip pat Universitetų rektoriai pasirašė trijų jungtinių studijų programų įgyvendinimo sutartis ateinantiems penkeriems metams. Sėkmingai baigusiems jungtines studijų programas „Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės“, „Privatinė teisė“, Intelektinės nuosavybės teisė“ absolventams įteikiami abiejų universitetų – Mykolo Romerio universiteto ir Kijevo valstybinio Taraso Ševčenkos universiteto magistro diplomai.