MRU prof. dr. Gediminas Sagatys išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju - MRU
Naujienos

24 sausio, 2024
MRU prof. dr. Gediminas Sagatys išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju
Teisės mokykla

Sausio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja skelbia, kad prof. dr. G. Sagatys, surinkęs absoliučią atiduotų balsų daugumą, išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju devynerių metų kadencijai, kuri prasidės ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams po jo išrinkimo.

Lietuva į šias pareigas taip pat teikė Mykolo Romerio universiteto profesorę Lyrą Jakulevičienę ir vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žiobienę.

Naujasis Lietuvos deleguotas teisėjas pakeis šiuo metu pareigas einantį teisėją Egidijų Kūrį, pasibaigus jo kadencijai.

Teisėjus Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja renka iš kiekvienos Europos žmogaus teisių konvenciją ratifikavusios valstybės pateikto trijų kandidatų sąrašo.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įkurtas 1950 m. pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Teisme yra tiek teisėjų, kiek ir valstybių-konvencijos dalyvių, tačiau teisėjai dirba savo vardu, jie savo šaliai neatstovauja, veikloje yra nepriklausomi ir nešališki.

Teismą sudaro penki skyriai, kurių sudėtis nustatoma trejiems metams, atsižvelgiant į geografinį, lyčių atstovavimo bei skirtingų šalių narių teisės sistemų atstovavimo proporcingumą.

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju nuo Lietuvos nuo 1994 m. birželio mėnesio iki 2004 m., dvi kadencijas, buvo Pranas Kūris, nuo 2004 m. lapkričio – Danutė Jočienė, o nuo 2013 m. – E. Kūris.