MRU alumnas Martynas Mockus apgynė daktaro disertaciją Bolonijos universitete - MRU
Naujienos

14 liepos, 2017
MRU alumnas Martynas Mockus apgynė daktaro disertaciją Bolonijos universitete
Teisės mokykla
Doktorantūra

Sveikiname Mykolo Romerio universiteto alumną dr. Martyną Mockų, sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją Bolonijos universitete! Martynas baigė Erasmus Mundus jungtinę doktorantūros studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ („Law, Science and Technology“), kurią Bolonijos universitetas vykdo kartu su Turino universitetu, Barselonos autonominiu universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Liuksemburgo universitetu ir Tilburgo universitetu (http://www.last-jd.eu). Tarpdisciplininė programa subūrė mokslininkus ir doktorantus, kurių moksliniai tyrimai apima tokias sritis kaip bioetika ir bioteisė, informacinių ir komunikacijos technologijų teisė bei teisės informatika.

Savo disertacijoje „Open Government Data Licensing Framework: An Informal Ontology for Supporting Mashup“ (liet. k. „Atvirų valstybinių duomenų licencijavimas: neformali ontologija palaikanti išvestinius darbus“), parengtoje publikacijų pagrindu, Martynas pristatė tarptautinį atvirų valstybinių duomenų (AVD) portalų tyrimą, kuris nustatė, jog AVD ne visada yra apsaugomi tinkamomis licencijomis (pvz., net iki 33 skirtingų rūšių vienoje šalyje), reprezentuojančiomis AVD taikomą teisinį reguliavimą. Darbe taip pat analizuojama Europos Sąjungos ir jos šalių narių viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo teisinė aplinka, ES Duomenų bazių direktyva, autorių teisių teisinė aplinka bei kiti teisės šaltiniai (pvz. licencijos, naudojimo sąlygos, teisinė informacija), kurie reguliuoja AVD. Išsami teisinė analizė autoriui leido sumodeliuoti AVD reguliavimo koncepciją, kurios pagrindu sukurta neformali ontologija, palaikanti valstybinių duomenų rinkinių ir jų išvestinių darbų licencijavimą (iOGDL4M). iOGDL4M skirta įvertinti ir tinkamai nustatyti teises ir pareigas taikomas konkrečiam AVD. iOGDL4M taip pat siekia susieti konkrečias taisykles su tą reguliavimą nustatančiu šaltiniu – oficialiu teisės aktu (ir jo dalimi), kad tiek teisininkai, tiek kiti vartotojai žinotų pirminį šaltinį.