JAV Ambasadorius Robertas Gilchristas apsilankė Mykolo Romerio universitete - MRU
Naujienos

22 gegužės, 2023
JAV Ambasadorius Robertas Gilchristas apsilankė Mykolo Romerio universitete
Studijos
Mokslas
Teisės mokykla
Universitetas

2023 m. gegužės 19 d. JAV ambasadorius Robertas Gilchristas lankėsi Mykolo Romerio universitete, kur su studentais aptarė aktualius pasaulinio saugumo iššūkius. Ambasadorius Gilchristas aptarė kai kurias neatidėliotinas pasaulinio saugumo problemas, su kuriomis susiduria mūsų pasaulis, ir pabrėžė, kad pasaulinis saugumas nėra vienišas siekis, o bendra atsakomybė, reikalaujanti kolektyvinių veiksmų ir tautų bendradarbiavimo. Jis taip pat pabrėžė sąjungininkų vienybės svarbą, ypač dabar, remiant Ukrainą.

Jungtinės Valstijos pripažįsta demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės skatinimo svarbą užtikrinant pasaulinį saugumą. Ambasadorius pažymėjo, kad žmogaus teisės visada yra JAV užsienio politikos dalis, todėl turime ir toliau remti demokratinius judėjimus visame pasaulyje ir ginti žmogaus teises.

Teisė ir globalus saugumas (anglų kalba) studijų programos „Istorija ir atvejų analizė“ dalyko lektorė Rūta Slidžiauskaitė buvo dėkinga, kad pavyko suorganizuoti aukščiausio rango diplomato – Jo Ekscelencijos ambasadoriaus Roberto Gilchristo vizitą ir įtraukti jo apsilankymą į Teisės ir pasaulinio saugumo programą. Ji taip pat pažymėjo, kad tokie susitikimai su praktikais ir vadovais tik praturtina studijų procesą ir leidžia studentams į globalias saugumo problemas pažvelgti įvairiapusiškai.

Mykolo Romerio universiteto bendruomenė dėkoja ambasadoriui R. Gilchristui ir lektorei Rūtai Slidžiauskaitei už galimybę išgirsti JAV perspektyvą ir su studentais aptarti aktualias pasaulinio saugumo problemas.