Teisė ir globalus saugumas (anglų k.) - MRU

Teisė ir globalus saugumas (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Pasaulyje daugėja tokių iššūkių kaip kibernetinės atakos, pinigų plovimas, žmogaus teisių pažeidimai ir terorizmas. Mūsų visų gyvenimus veikia pasaulinis ir nacionalinis nesaugumas. Teisė vaidina vis svarbesnį vaidmenį sprendžiant pasaulinių saugumo iššūkių keliamus pavojus. Ši programa skirta teisės pritaikymui asmeninio, nacionalinio ir pasaulinio saugumo srityje.

Programa vykdoma anglų kalba. Norėdami pasinaudoti visais šios programos pranašumais, turite mokėti anglų kalba B2 lygiu (English at B2 level)

Programos (specializacijos) tikslas

Šios studijų programos tikslas – parengti būsimus teisininkus ir kitus dalyvius, gebančius efektyviai panaudoti teisę sprendžiant šiuolaikinius pasaulinio saugumo klausimus. Programoje išmoksite išsiaiškinti faktus, atlikti tyrimus, strategiškai derėtis ir veikti sprendžiant tarptautinio saugumo klausimus. Programoje nagrinėsim, kaip pasaulį pakeitė geopolitika, pandemija, kylančios energijos ir maisto kainos bei technologijos, ir kaip teisę galima panaudoti sprendžiant šias problemas. Mokysitės dinamiškoje aplinkoje taikant praktinį teisės patyrimą, paskaitas, seminarus, debatus, įžaidybinimą, krizių inscenizacijas, ekspertus ir kitus metodus. Studentai taip pat sužinos apie profesionalumą, strategiją, nepriklausomumą, atsparumą ir tvirtą lyderystę. 

Baigus studijas, Tu galėsi:

 • taikyti teisę sprendžiant pasaulinio saugumo klausimus, analizuoti įrodymus, atlikti teisinius tyrimus, naudoti teisę, įskaitant advokaciją ir derybas, taikyti bylos strategiją ir demonstruoti lyderystę;
 • suvokti, kaip veikia pasaulinės ir nacionalinės institucijos sprendžiant pagrindines pasaulinio saugumo problemas;
 • įgytus įgūdžius pritaikyti arba perkelti įvairiose profesijose;
 • nagrinėti šiuolaikinius, žmonėms visame pasaulyje rūpimus dalykus, naudojant patyriminius metodus;
 • bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais.

Karjeros perspektyvos

Teisės ir globalaus saugumo specialistai yra paklausūs visame pasaulyje. Tokios institucijos kaip Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija, NATO ir kitos ieško žmonių, turinčių tvirtus teisinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje. Šios programos absolventai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose, sprendžiančiose nacionalinio ir globalaus saugumo problemas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, ypač susijusiuose su žmogaus teisėmis, atitiktimi, kovos su pinigų plovimu, energetikos ir kitomis saugumo formomis.

Programos dėka išplėsite savo karjeros galimybes, pasaulinį profesinių kontaktų tinklą ir įgysite gyvybiškai svarbių teisinių ir minkštųjų įgūdžių, tokių kaip komandinis darbas, laiko planavimas ir kūrybiškas problemų sprendimas.

Programa sudaro galimybes mokytis iš mūsų partnerių, užmegzti ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įmonėmis.

Daugiau apie programą galite sužinoti susisiekdami su mumis.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

5

Teisės teorija

6

Tarptautinė tvarka ir teisės viršenybė

3

Taikomasis kritinis mąstymas globaliuose santykiuose ir konfliktuose

3

Teisės istorija ir filosofija

4

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių)

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

8

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Finansų ir mokesčių teisė

3

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

3

Globalaus saugumo atvejų ir istorijos studijos

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių)

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

28

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

7

Civilinė teisė (bendroji dalis)

8

Darbo teisė

6

Administracinio proceso teisė

4

Terorizmas ir Europos vidinis ir išorinis saugumas

3

Pasirenkamieji dalykai

2

Kinų kalba

2

Rusų kalba

2

Arabų kalba

2

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

7

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Migracija, pabėgėliai ir žmonių gabenimas

5

Globalūs antikorupcijos instrumentai: tarp teisės ir realybės

5

Žmogaus saugumo teisė: privatumas AI pasaulyje

6

Teisė ir energetinio saugumo politika

5

Teisė ir šiuolaikiniai ginkluoti konfliktai

5

Teisinis argumentavimas globaliame kontekste

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Aplinkosaugos teisė, klimato kaita ir globalus saugumas

5

Globali pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų prevencija: reguliavimas ir perspektyvos

4

Kibernetinis saugumas ir dirbtinio intelekto pagrindai

4

Globalios krizės simuliacija

4

Alternatyvus ginčų sprendimas

5

Intelektinės nuosavybės vagystė ir prevencija

5

Bakalauro baigiamasis darbas

9

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonominis saugumas globaliame kontekste: teisė ir praktika

3

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Baigiamasis egzaminas

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas savarankiškai atlikti į tikslą orientuotus ir aktualius tyrimus globalaus saugumo srityje, lyginant ir sintezuojant turimą ir naujai surastą medžiagą;
 • Gebėjimas taikyti technologijas ir kitas raštingumo formas bei analitinį ir kritinį mąstymą globalaus saugumo klausimų sprendime, laipsniškai planuoti ir vertinti karjerą, imtis krizių, streso valdymo ir veiksmų planavimo;
 • Gebėjimas nustatyti, įvertinti ir komunikuoti svarbias problemas įvairiomis formomis, įskaitant raštu ir žodžiu, naudojant veiksmingas strategijas ir taktiką;
 • Gebėjimas dirbti su kitais struktūriškai, bendradarbiaujant ir reflektuojant.

Dalykinės kompetencijos ir studijų rezultatai (siekiniai)

     2. Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas interpretuoti ir naudoti tinkamą teisinę ir globalaus saugumo terminiją, sąvokas, principus, normas ir teorines žinias, reikalingas patarti, analizuoti ir vertinti įvairius scenarijus;
 • Gebėjimas lyginti ir vertinti įrodymus ir įstatymus, nustatyti ir sugretinti svarbias teisines ir neteisines problemas, įvertinti tyrimų sritis ir patarti suinteresuotosioms šalims dėl įvairių būdų ir galimų teisių gynimo priemonių, įskaitant ginčų sprendimą ir kitus metodus.

     3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas strategiškai planuoti ir pasirinkti tyrimus remiantis pagrindiniais tikslais, tinkamais teisiniais ir neteisiniais šaltiniais bei įvairiais kokybiniais ir kiekybiniai metodais;
 • Gebėjimas rasti, prisiminti ir palyginti esmines globalaus saugumo problemas ir tendencijas ir žinoti, kur ieškoti atitinkamo tyrimo.

     4. Specialieji  gebėjimai

 • Gebėjimas naudoti etiką ir skirtingas reguliavimo priemones, kurios taikomos globalaus saugumo kontekste ir konfliktų situacijose bei veikti sąžiningai bei skaidriai;
 • Gebėjimas logiškai ir kūrybiškai spręsti problemas, ypač susidūrus su įvairiomis kliūtimis, valdyti riziką ir rodyti lyderystės pavyzdį dirbant su įvairiais teisiniais, profesionaliais ir kitais subjektais, taikant tinkamas strategijas;
 • Gebėjimas peržiūrėti ir valdyti veiksnius, kurie gali būti kliūtimi suprasti problemas, tokias kaip kibernetinė, hibridinė ir kt. asimetrinės grėsmės, įskaitant dezinformacijos kampanijas ir atsirandančių ir vis sudėtingėjančių griaunančiųjų technologijų piktavališką naudojimą.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.) – 3,5 m.

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Su užsienio šalių studentais besitvarkančiais dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalinčiais atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą bus dirbama nuotoliniu (hibridiniu) būdu.