Teisė ir globalus saugumas (anglų k.) - MRU

Teisė ir globalus saugumas (anglų k.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5 m
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina 1352 € už semestrą, (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Pasaulyje daugėja tokių iššūkių, kaip kibernetinės atakos, pinigų plovimas, žmogaus teisių pažeidimai ir terorizmas. Mūsų visų gyvenimus veikia pasaulinis ir nacionalinis nesaugumas. Teisė vaidina vis svarbesnį vaidmenį sprendžiant pasaulinių saugumo iššūkių keliamus pavojus. Ši programa skirta teisės pritaikymui asmeninio, nacionalinio ir pasaulinio saugumo srityje.

Programa vykdoma anglų kalba. Norėdami pasinaudoti visais šios programos pranašumais, turite mokėti anglų kalba B2 lygiu (English at B2 level)

Programos tikslas

Šios programos tikslas – parengti būsimus teisininkus ir kitus dalyvius gebančius efektyviai panaudoti teisę sprendžiant šiuolaikinius pasaulinio saugumo klausimus.Programoje išmoksite išsiaiškinti faktus, atlikti tyrimus, strategiškai derėtis ir veikti sprendžiant tarptautinio saugumo klausimus. Programoje nagrinėsim, kaip pasaulį pakeitė geopolitika, pandemija, kylančios energijos ir maisto kainos bei technologijos, ir kaip teisę galima panaudoti sprendžiant šias problemas. Mokysitės dinamiškoje aplinkoje taikant praktinį teisės patyrimą, paskaitas, seminarus, debatus, įžaidybinimą, krizių inscenizacijas, ekspertus ir kitus metodus. Studentai taip pat sužinos apie profesionalumą, strategiją, nepriklausomumą, atsparumą ir tvirtą lyderystę. 

Baigus studijas, Tu galėsi:

  • taikyti teisę sprendžiant pasaulinio saugumo klausimus, analizuoti įrodymus, atlikti teisinius tyrimus, naudoti teisę, įskaitant advokaciją ir derybas, taikyti bylos strategiją ir demonstruoti lyderystę;
  • suvokti, kaip veikia pasaulinės ir nacionalinės institucijos sprendžiant pagrindines pasaulinio saugumo problemas;
  • įgytus įgūdžius pritaikyti arba perkelti įvairiose profesijose;
  • nagrinėti šiuolaikinius, žmonėms visame pasaulyje rūpimus dalykus, naudojant patyriminius metodus;
  • bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais.

Karjeros perspektyvos

Teisės ir globalaus saugumo specialistai yra paklausūs visame pasaulyje. Tokios institucijos kaip Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija, NATO ir kitos ieško žmonių, turinčių tvirtus teisinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje. Šios programos absolventai galės dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose, sprendžiančiose nacionalinio ir globalaus saugumo problemas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, ypač susijusiuose su žmogaus teisėmis, atitiktimi, kovos su pinigų plovimu, energetikos ir kitomis saugumo formomis.

Programos dėka išplėsite savo karjeros galimybes, pasaulinį profesinių kontaktų tinklą ir įgysite gyvybiškai svarbių teisinių ir minkštųjų įgūdžių, kaip komandinis darbas, laiko planavimas ir kūrybiškas problemų sprendimas.

Programa sudaro galimybes mokytis iš mūsų partnerių, užmegzti ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įmonėmis.

Daugiau apie programą galite sužinoti susisiekdami su mumis.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

5

Teisės teorija

6

Tarptautinė tvarka ir teisės viršenybė

3

Tarptautinis kritinis mąstymas globaliuose santykiuose ir konfliktuose

3

Teisės istorija ir filosofija

4

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių)

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

5

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

8

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Finansų ir mokesčių teisė

3

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

3

Globalaus saugumo atvejų ir istorijos studijos

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių)

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

28

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

7

Civilinė teisė (bendroji dalis)

8

Darbo teisė

6

Administracinio proceso teisė

4

Terorizmas ir Europos vidinis ir išorinis saugumas

3

Pasirenkamieji dalykai

2

Kinų kalba

2

Rusų kalba

2

Arabų kalba

2

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinio proceso teisė

9

Baudžiamojo proceso teisė

9

Europos Sąjungos teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

7

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Migracija, pabėgėliai ir žmonių gabenimas

5

Globalūs antikorupcijos instrumentai: tarp teisės ir realybės

5

Žmogaus saugumo teisė: privatumas AI pasaulyje

6

Teisė ir energetinio saugumo politika

5

Teisė ir šiuolaikiniai ginkluoti konfliktai

5

Teisinis argumentavimas globaliame kontekste

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Aplinkosaugos teisė, klimato kaita ir globalus saugumas

5

Globali pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų prevencija: reguliavimas ir perspektyvos

4

Kibernetinis saugumas ir dirbtinio intelekto pagrindai

4

Globalios krizės simuliacija

4

Alternatyvus ginčų sprendimas

5

Intelektinės nuosavybės vagystė ir prevencija

5

Bakalauro baigiamasis darbas

9

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonominis saugumas globaliame kontekste: teisė ir praktika

3

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

9

Praktika

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Institucinio priėmimo tvarka

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.) – 3,5 m.

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.