Teisės LL.M. papildomosios studijos - MRU

Teisės LL.M. papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Teisė
Suteikiama kvalifikacija Baigus studijas, galima pretenduoti į Teisės LL.M. magistrantūros programas
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 600 eurų (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisės LL.M. papildomosios studijos skirtos papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti pagrindines teisines žinias bei išugdyti gebėjimus, būtinus norint tęsti teisės krypties studijas antrosios pakopos studijų programose, skirtose LL.M. teisės magistro  kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas universitetinis išsilavinimas yra ne teisės krypties.

Galima pretenduoti:

 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas (15 kreditų apimties, Vilniuje) pavasario semestrui (studijos prasideda nuo balandžio 2 d.) arba studijoms, kurios vyks nuo rugpjūčio mėn.

Kas gali pretenduoti

 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintys universitetinį išsilavinimą ir turinčius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

 


 

Baigus teisės LL.M. papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

Aktuali informacija
Studijų dalykai

Teisės LL.M. papildomųjų studijų dalykai:

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

15

1 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Įvadas į teisę

15

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintys universitetinį išsilavinimą ir turinčius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina

 • Teisės LL.M. papildomosios studijos – 600 eurų (2024 m.).
Studijų organizavimas

Teisės LL.M. papildomosios studijos

 • papildomosios studijos yra tik valstybės nefinansuojamos;
 • papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas;
 • išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai;
 • asmenys, baigę papildomąsias studijas, gali pretenduoti į teisės LL.M. magistrantūros programų studijas.

Pirmas srautas (pavasario semestre)

Paskaitos vyks 2 kartus per savaitę, darbo dienomis vakarais (nuo 18 val.). Paskaitų ciklas transliuojamas realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį. Studijos prasidės nuo balandžio 2 d. Trukmė 7 savaitės

Antras srautas (vasaros metu)

Įžanginės 2 paskaitos numatomos liepos 8-10 d. Intensyvus kursas prasideda nuo rugpjūčio 5-7 dienos, kuomet bus studijuojama 3 savaites, tris darbo dienų vakarus (nuo 18 val. iki 21.10 val.). Paskaitų ciklas transliuojamas realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.