Papildomosios studijos | Priėmimo taisyklės | MRU

Priėmimas į papildomąsias studijas

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos studijoms. Priėmimo tvarka

Priėmimas per papildomą priėmimą:
 • į viešojo administravimo ir verslo krypties papildomąsias studijas, turintiems profesinį bakalauro laipsnį. Priėmimas baigėsi. Kitas priėmimas planuojams nuo 2023 m. sausio pabaigoje.
 • į teisės krypties papildomąsias studijas, turintiems universitetinį bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas, taip pat turintiems teisės profesinį bakalauro laipsnį. Priėmimas nuo 08-08 iki 08-23;
 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintiems universitetinį išsilavinimą arba baigusiems vientisąsias studijas (yra papildomų sąlygų). Priėmimas baigėsi. Kitas priėmimas planuojams nuo 2023 m. sausio pabaigoje.
 • galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas;
 • priėmimas vykdomas konkurso tvarka;
 • po papildomųjų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.

 

Visas priėmimo taisykles rasite čia.

Papildomų studijų sąrašas

Papildomosios studijos Kolegijų absolventams
 
Pretenduojant studijuoti:
 • viešojo administravimo ir verslo krypties papildomąsias studijas (studijų trukmė iki pusės metų, 12 kreditų apimties);
 • teisės krypties papildomąsias studijas, turintiems teisės profesinį bakalauro laipsnį (60 kreditų apimties). 

Papildomosios studijos Universitetų absolventams

 • Teisės krypties papildomosios studijos (studijų trukmė vieneri metai Vilniuje ar Kaune, 60 kreditų apimties), studijos nuo rugsėjo;
 • Teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintiems universitetinį išsilavinimą arba baigusiems vientisąsias studijas (yra papildomų sąlygų) 15 kreditų apimties.

Kaip stoti

Pretenduojant į papildomąsias studijas stojantiesiems reikia:

 • El.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti nurodytų („Reikalingi dokumentai“) dokumentų kopijas;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti;
 • Stojančiajam į jo el. paštą siunčiamas kvietimas studijuoti;
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis.

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo procedūros pretenduojantiems studijuoti  į  papildomąsias studijas
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Papildomas priėmimas

 

Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

 
Į Viešojo administravimo ir verslo papildomąsias studijas

2022-08-04 – 2022-08-10, iki 15.00 valandos

Į Teisės papildomąsias studijas

2022-08-08 – 2022-08-23, iki 15.00 valandos

Kviečiamųjų studijuoti sąrašų paskelbimas

Per keturias dienas nuo prašymo gavimo

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas (internetu)

Per dvi darbo dienas nuo kvietimo gavimo

 

Kas gali pretenduoti

Stojantieji  gali pretenduoti į Universiteto papildomąsias studijas, priklausomai nuo baigtos studijų krypties I pakopos arba vientisosiose studijose arba studijuojančių paskutiniame kolegijos kurse:

Studijų krypties papildomų studijų pavadinimas

Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros srities ar krypties studijas

Viešojo administravimo ir verslo kryptis. Įgiję verslo ir viešosios vadybos, sveikatos mokslų arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinį bakalaurą arba šių krypčių paskutinio kurso kolegijų studentai.

 Teisės kryptis (Vilniuje ar Kaune).

Įgiję teisės studijų krypties profesinį bakalaurą arba bet kokios studijų krypties universitetinį išsilavinimą.

Teisės LL.M. kryptis.

Įgiję bet kokios studijų krypties universitetinį išsilavinimą ir turinčius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į papildomąsias studijas:

1. Turintiems aukštąjį išsilavinimą

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

2. Paskutinių kursų kolegijų studentams

Konkursinis balas formuojamas iš pažymos apie išlaikytus studijų dalykus.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į papildomąsias studijas reikia pateikti:

 • užpildytą prašymą (MS Word čia, PDF čia) ;
 • profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • stojamosios studijų įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
 • dokumentų kopijos, įrodančios apie ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su planuojama studijuoti LL.M. programa.
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba pateikia dokumentų kopijas Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms ne vėliau kaip 3 darbo dienas iki dokumentų padavimo pabaigos termino.

Priėmimo vykdymas

 • stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka;
 • papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą;
 • kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios įmokos dydis yra 25 eurai. Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Mokėjimo nurodyme reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Kviečiamojo vardas, pavardė
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas Kviečiamojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už kviečiamojo vardas, pavardė
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1997 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1997 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Priėmimo įforminimas

 • pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą;
 • jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas;
 • sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam;
 • sutartis sudaroma nekvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija – čia).

Studijų kaina

 • Viešojo administravimo ir verslo krypties papildomosios studijos 360 eurų;
 • Teisės papildomosios studijos 900 eurų už semestrą;
 • Teisės LL.M. papildomosios studijos 450 eurų.

 

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kontaktai pasiteiravimui

Jei kyla klausimų ar tiesiog norite pasitarti, galite su Mykolo Romerio universiteto Nacionalinio priėmimo grupe susisiekti:

Taip pat kviečiame pasinaudoti individualios vaizdo konsultacijos galimybe – išsirinkite patogiausią konsultacijos laiką ir registruokitės čia