Priėmimas į papildomas studijas

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos studijoms.

Priėmimas vykdomas:
 • į socialinio darbo, verslo ar viešojo administravimo kryčių papildomąsias studijas, turintiems profesinį bakalauro laipsnį;
 • į teisės krypties papildomąsias studijas, turintiems universitetinį bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas, taip pat turintiems teisės profesinį bakalauro laipsnį;
 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintiems universitetinį bakalauro laipsnį arba baigusiems vientisąsias studijas (yra papildomų sąlygų);
 • galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas;
 • priėmimas vykdomas konkurso tvarka;
 • po papildomųjų studijų į magistrantūrą stojama bendra tvarka;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.
Papildomų studijų sąrašas

Papildomosios studijos Kolegijų absolventams
 
Pretenduojant studijuoti pavasario semestre:
 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos (1 semestras);
 • Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (1 semestras).
Pretenduojant studijuoti nuo rudens semestro:
 • Edukologijos krypties papildomosios studijos (iki 1 semestro);
 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos (iki 1 semestro Vilniuje ar Utenoje);
 • Teisės krypties papildomosios studijos (2 semestrai Vilniuje ar Kaune);
 • Verslo krypties papildomosios studijos (1 arba 2 semestrai);
 • Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (iki 1 semestro Vilniuje ar Utenoje).

Papildomosios studijos Universitetų absolventams

Pretenduojant studijuoti nuo pavasario semestro:
 • Teisės LL.M. papildomosios studijos (semestras, 15 kreditų).
Pretenduojant studijuoti nuo rudens semestro:
 • Teisės krypties papildomosios studijos (2 semestrai Vilniuje ar Kaune);
 • Teisės LL.M. papildomosios studijos (semestras, 15 kreditų).

Kaip stoti

Pretenduojant į socialinio darbo ir viešojo administravimo papildomąsias studijas pavasario semestrui, stojantiesiems reikia:

 • El.paštu priemimas@mruni.eu  atsiųsti nurodytų dokumentų kopijas nuo 2021-01-12 iki 2021-01-26, iki 15 val.;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti 2021-01-27, iki 13 val.;
 • Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti;
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis.

Pretenduojant į teisės LL.M. papildomąsias studijas pavasario semestrui, stojantiesiems reikia:

 • El.paštu priemimas@mruni.eu  atsiųsti nurodytų dokumentų kopijas nuo 2021-01-12 iki 2021-03-18, iki 15 val.;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti 2021-03-23, iki 13 val.;
 • Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti;
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis.

Priėmimo procedūros ir datos

1. Priėmimo procedūros pretenduojantiems studijuoti pavasario semestre į socialinio darbo ir viešojo administravimo papildomąsias studijas

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų registracija el.paštu Nuo 2021 01 12 iki 2021 01 26, iki 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2021 01 27, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 01 27, 13.00 val. iki 2021 01 29, iki 21.00 valandos

 

2. Priėmimo procedūros pretenduojantiems studijuoti pavasario semestre į teisės LL.M. papildomąsias studijas

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų registracija el.paštu Nuo 2021 01 12 iki 2021 03 18, iki 15.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2021 03 23, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 03 23, 13.00 val. iki 2021 03 25, iki 21.00 valandos

 

3. Priėmimo procedūros pretenduojantiems studijuoti papildomąsias studijas nuo rudens semestro

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų registracija el.paštu Nuo 2021 06 08 iki 2021 06 26, iki 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2021 07 02, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 02, 13.00 val. iki 2021 07 04, iki 20.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas) 2021 07 07, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 07, 13.00 val. iki 2021 07 09, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas Nuo 2020 07 12 iki 2020 07 23, 15.00 valandos
 
 
 

Kas gali pretenduoti

Stojantieji gali pretenduoti į Universiteto papildomąsias studijas, priklausomai nuo studijų krypties I pakopos arba vientisosiose studijose arba studijuojančių paskutiniame kolegijos kurse:

Studijų krypties papildomų studijų pavadinimas

Studijų trukmė

Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros srities ar krypties studijas

Edukologijos kryptis

Socialinio darbo kryptis (Vilniuje ar Utenoje)

Viešojo administravimo kryptis (Vilniuje ar Utenoje (dalis studijų))

   Semestras

  Įgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą arba tų sričių paskutinio kurso kolegijų studentai.

  Verslo kryptis

  2 semestrai

  Įgiję socialinių, humanitarinių, biomedicinos, menų, fizinių, technologijų mokslų sričių profesinį bakalaurą arba tų sričių paskutinio kurso kolegijų studentai.

  Verslo kryptis

  Semestras

  Įgiję ekonomikos, buhalterinės apskaitos, bankininkystės, finansų, investicijų ir draudimo, apskaitos arba vadybos ir verslo administravimo krypčių grupės profesinį bakalaurą arba tų sričių paskutinio kurso kolegijų studentai.

Teisės kryptis (Vilniuje ar Kaune)

Aplinkosaugos teisės kryptis (Kaune)

  2 semestrai

  Įgiję teisės studijų krypties profesinį bakalaurą arba bet kokios studijų krypties universitetinį išsilavinimą.

Teisės LL.M.

 1 semestras (15 kreditų apimties).

  Įgiję bet kokios studijų krypties universitetinį išsilavinimą ir turinčius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į papildomąsias studijas:

Turintiems aukštąjį išsilavinimą

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Paskutinių kursų kolegijų studentams

Konkursinis balas formuojamas iš pažymos apie išlaikytus studijų dalykus.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į papildomas studijas reikia pateikti:

 • užpildytą prašymą (MS Word čia, PDF čia) ;
 • profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas;
 • stojantys į teisės LL.M. papildomas studijas, turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti;
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • stojamosios studijų įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki sausio 22 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms.

Priėmimo vykdymas

 • stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka;
 • kviečiamųjų sąrašai skelbiami MRU tinklalapio puslapyje „Kita“;
 • papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą;
 • kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją  įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Mokėjimo nurodyme reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Kviečiamojo vardas, pavardė
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas Kviečiamojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už kviečiamojo vardas, pavardė
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Priėmimo įforminimas

 • pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą;
 • jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas;
 • sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam;
 • sutartis sudaroma nekvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija – čia).

Studijų kaina

Pavasario semestre

 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos 700 eurų;
 • Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos 280 eurų;
 • Teisės LL.M. papildomosios studijos 350 eurų.

Rudens semestre

 • Semestro kaina priklausys nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytų 2021 m. norminių studijų kainų. Planuojama skelbti kovo pradžioje.

 

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kita

Kviečiamųjų sąrašai

Kontaktai pasiteiravimui

Priėmimo grupė

 • Mob. telefonas: +370 686 17431
 • Tel.: +370 5 2714704 (ne karantino metu)
 • El.p.: priemimas@mruni.eu