Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.)

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6215KX002
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Teisės ir technologijos LL.M. studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos teisės ir technologijų srities specialistus, turinčius platų teisės ir technologijų tarpdisciplininės krypties žinių spektrą, įskaitant klausimus, apimančius dirbtinį intelektą, didžiuosius ir atvirus duomenis, grandinines, sutelktines ir kitas didžiąsias technologijas. Programos absolventai gebės kurti, diegti ir komercializuoti inovacijas teisinių paslaugų, privačiame ir viešajame sektoriuose, teikti konsultacijas susijusiais klausimais.

Programa orientuota į naujos – skaitmeninės – kartos teisininkų parengimą, globalius teisinių paslaugų rinkos iššūkius ir kompetencijas, kurios nėra suteikiamos kitose teisės programose. Tarpdisciplininis programos pobūdis leidžia realizuoti teisės ir technologijų sinergiją.

Programoje diegiami įžaidybinimo ir naujausi patyriminio mokymosi metodai (meetup’ai, hackaton’ai, dirbtuvės, laboratoriniai darbai, technologijų vystymas, dalyvavimas startuolių vystymo darbuose ir pan.), skatinamas verslumas (studijų metu lygiagrečiai kuriamas Legaltech startuolis ir naudojamasi MRU TM Legaltech centro teikiamomis startuolių inkubavimo paslaugomis), į veiklą aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai.

 

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti privačiame sektoriuje vietos ar tarptautinėse organizacijose (juristais, CTO ar vadovais teisinių technologijų įmonėse, startuoliuose, verslą konsultuojančiose įmonėse), viešajame sektoriuje (specialistai paklausūs modernizuojant viešąjį sektorių ir diegiant inovacijas) ar akademiniame sektoriuje (absolventai – geidžiami darbuotojai, o LL.M. studentai ne Lietuvoje galės teikti paraiškas į tarptautines, dvišales ar nacionalines doktorantūros programas, dirbti jaunaisiais mokslininkais, dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose). Taip pat programos absolventai gali dirbti ir savarankiškai, pasinaudojant globaliomis savarankiškų darbų ir darbuotojų paieškos sistemomis.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Finansinių technologijų industrijos teisinis reguliavimas

6

Teisė ir technologijos: nauji iššūkiai ir galimybės

6

Teisė semantinėse technologijose

6

Žaidimų ir žaidybinimo metodai teisėje

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kibernetiniai nusikaltimai ir el. įrodymų rinkimas

6

Privatumas, saugumas ir technologijos (privacytech)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baigiamasis egzaminas

6

Dirbtinio intelekto pritaikomumas teisėje bei teisinis dirbtinio intelekto reguliavimas

6

Intelektinės nuosavybė ir moderniosios technologijos

6

Praktika

9

Robotų reguliavimas

3

 

Priėmimo sąlygos

Stojantieji į studijų programą asmenys turi būti: 

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
  • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 
  • Baigę studijas universitetuose kitose kryptyse vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 
  • privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.