Teisė, technologijos ir verslas (anglų kl.)

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX016
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Teisė, technologijos ir verslo studijos, skirtos  parengti specialistus, turinčius tarpdisciplininių kompetencijų teisės, naujų technologijų ir verslo srityse. Siekiama, jog šios programos absolventai gebėtų atlikti mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje teisės ir informatikos mokslų srityje, ir gebėtų kurti, diegti ir komercializuoti inovacijas teisinių paslaugų, viešajame sektoriuose. Taip pat išmanytų globalios ekonomikos ir skirtingų rinkų, ypatingai atkreipiant dėmesį į Europos Sąjungos, reguliavimo skirtumus, gebėtų bendrauti specialybės terminais globalia šio sektoriaus (anglų) kalba.

Mūsų partneriai „Eversheds Saladzius“ – teisinė firma, su „Blockchain Center Vilnius“, „Tech SuperHeroes“, „Startup Lithuania“, kitos IT įmonės ir kt.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti:

 • privačiame sektoriuje susijusiame su inovacijomis teisinių paslaugų sektoriuje (juristais, įmonių/organizacijų vadovų pavaduotojais technologijoms (CTO), vadovais teisinių technologijų įmonėse, startuoliuose, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse įmonėse bei organizacijose, virtualiose ir nuotoliu darbą organizuojančiose kompanijose);
 • viešajame sektoriuje (tokie specialistai ypač paklausūs modernizuojant viešąjį sektorių, diegiant inovacijas; darbo rinka atvira tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse organizacijose);
 • akademiniame sektoriuje – Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 2021–2027 „Europos horizontas“ finansavimo politika rodo, jog tokie absolventai bus geidžiami darbuotojai akademiniame sektoriuje bei galės stoti į tarptautines, dvišales ar nacionalines doktorantūros programas, ypač į tas, kuriose partneris yra MRU;
 • galės dirbti jaunaisiais mokslininkais, turės galimybes dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose; 
 • savarankiškai (freelancing) pasinaudojant globaliomis savarankiškų darbų ir darbuotojų paieškos sistemomis.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Finansinių technologijų industrijos teisinis reguliavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Teisė ir technologijos: nauji iššūkiai ir galimybės

6

Žaidimų ir žaidybinimo metodai teisėje

6

Pasirenkamieji dalykai 1

 

Kibernetiniai nusikaltimai ir el. įrodymų rinkimas

6

Privatumas, saugumas ir technologijos (privacytech)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Įmonių-startuolių ir rizikos kapitalo teisė

6

Intelektinės nuosavybė ir moderniosios technologijos

6

Praktika

6

Teisė semantinėse technologijose

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Dirbtinio intelekto pritaikomumas teisėje bei teisinis dirbtinio intelekto reguliavimas

6

Grandininės technologijos teisėje

6

Robotų reguliavimas

6

2 KURSAS

24

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai 3

 

Draudimo technologijos (insurtech)

6

El. verslo reguliavimas

6

Reguliavimas naujųjų technologijų pagalba

6

Teisė į teisingumą technologijų pagalba

6

 

Priėmimo sąlygos

Stojantieji į programą asmenys turi būti:

 1. Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
 2. Baigusiems  kolegines teisės krypties studijas, vykdomos teisės krypties papildomos vienerių metų studijos, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios;
 3. Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priemimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.