Teisė, technologijos ir verslas (anglų kl.) | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė, technologijos ir verslas (anglų kl.)

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2048 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisė, technologijos ir verslo studijos, skirtos  parengti specialistus, turinčius tarpdisciplininių kompetencijų teisės, naujų technologijų ir verslo srityse. Siekiama, jog šios programos absolventai gebėtų atlikti mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje teisės ir informatikos mokslų srityje, ir gebėtų kurti, diegti ir komercializuoti inovacijas teisinių paslaugų, viešajame sektoriuose. Taip pat išmanytų globalios ekonomikos ir skirtingų rinkų, ypatingai atkreipiant dėmesį į Europos Sąjungos, reguliavimo skirtumus, gebėtų bendrauti specialybės terminais globalia šio sektoriaus (anglų) kalba.

Mūsų partneriai: Advokatų kontora„Eversheds Saladžius“,„Blockchain Center Vilnius“, „Tech SuperHeroes“, „Startup Lithuania“, kitos IT įmonės.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti:

 • privačiame sektoriuje susijusiame su inovacijomis teisinių paslaugų sektoriuje (juristais, įmonių/organizacijų vadovų pavaduotojais technologijoms (CTO), vadovais teisinių technologijų įmonėse, startuoliuose, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse įmonėse bei organizacijose, virtualiose ir nuotoliu darbą organizuojančiose kompanijose);
 • viešajame sektoriuje (tokie specialistai ypač paklausūs modernizuojant viešąjį sektorių, diegiant inovacijas; darbo rinka atvira tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse organizacijose);
 • akademiniame sektoriuje – Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 2021–2027 „Europos horizontas“ finansavimo politika rodo, jog tokie absolventai bus geidžiami darbuotojai akademiniame sektoriuje bei galės stoti į tarptautines, dvišales ar nacionalines doktorantūros programas, ypač į tas, kuriose partneris yra MRU;
 • galės dirbti jaunaisiais mokslininkais, turės galimybes dalyvauti tarptautinėse programose, projektuose; 
 • savarankiškai (freelancing) pasinaudojant globaliomis savarankiškų darbų ir darbuotojų paieškos sistemomis.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Teisė ir technologijos: nauji iššūkiai ir galimybės

6

Finansinių technologijų industrijos teisinis reguliavimas

6

Teisė semantinėse technologijose

6

Žaidimų ir žaidybinimo metodai teisėje

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kibernetiniai nusikaltimai ir el. įrodymų rinkimas

6

Privatumas, saugumas ir technologijos (privacytech)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Intelektinės nuosavybė ir moderniosios technologijos

6

Įmonių-startuolių ir rizikos kapitalo teisė

6

Praktika

9

Dirbtinio intelekto pritaikomumas teisėje bei teisinis dirbtinio intelekto reguliavimas

6

Robotų reguliavimas

3

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Priėmimo sąlygos

Stojantieji į programą asmenys turi būti:

 1. Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 2. Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomąsias teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos moduliniu principu, kai studentai nuosekliai ir intensyviai studijuoja vieną dalyką. Paskaitos vyksta paprastai nuo 18 val. (bet ne anksčiau nei nuo 16.15 val.).

Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.

Kiekvieno semestro metu gali būti numatomas ir iš anksto studentams pateikiamas atsiskaitymų ir praktinių užsiėmimų grafikas. Jų metu studentams yra privalu atvykti į universitetą ir dalyvauti dalykų atsiskaitymuose bei praktinių įgūdžių tobulinimo veiklose.