Studijų kainos

  • Studijų įmoka mokama už semestrą, per 15 dienų nuo semestro pradžios.
  • Akademinio padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.
  • Norminės 2021 m. semestro kainos už studijas, kurias patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021 m. sausio 29 d.  įsakymu Nr. V-157 (plačiau).
  • Galima finansinė parama (plačiau).
  •  

Magistrantūros studijų kainos

Studijų kryptis ar programa Studijų forma
Studijų kaina už semestrą, eurais
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos
  Ekonomikos, finansų, vadybos, verslo, viešojo administravimo studijų kryptys 1994 1496
  Teisės, komunikacijos, politikos mokslų studijų kryptys 1994 1496
  Psichologijos studijų kryptis 2154
  Socialinio darbo studijų kryptis 1346
  Ugdymo mokslų studijų kryptis 1616
  Teisės LL.M. programos 1496
  Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.)* 1250*
  Verslo administravimas MBA (anglų k.) 3480
  Krepšinio verslo administravimas MBA (anglų k.) 3000
  Europos ir tarptautinė verslo teisė (anglų k.) (Lietuvoje) 1994
  Europos ir tarptautinė verslo teisė (anglų k.) (Prancūzijoje) 350 (už metus, vienkartinis mokestis)