Teisė ir tarptautiniai santykiai - MRU

Teisė ir tarptautiniai santykiai

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6121KX004
Suteikiama kvalifikacija Teisės bakalauras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1352 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Specializacijos Teisė ir tarptautiniai santykiai studijų tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius tarpdisciplininių kompetencijų teisės ir tarptautinių santykių srityje. Siekiama, jog šios programos absolventai ne tik gebėtų spręsti teisines problemas, taikyti teisines žinias praktikoje, bet ir įgytų tarptautinių santykių pagrindus, kas įgalintų juos siekti karjeros tarptautinėje ir Europos Sąjungos erdvėje – jos institucijose, įstaigose ir agentūrose, taip pat ir nacionalinėse institucijose, kurioms reikalingi teisės specialistai, išmanantys tarptautinę politiką, geopolitiką, jos tendencijas ir keliamus iššūkius.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

  • Lietuvos valstybinėse institucijose, privačiame sektoriuje,
  • ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, galės sėkmingai dirbti Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo narių bei Vyriausybės narių komandose.
  • Lietuvos teisinėse institucijose, ES institucijose, visų pirma ES Komisijoje;
  • Užsienio reikalų ministerijoje, Teisingumo ministerijoje tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir kitose valstybinėse institucijose.
  • diplomatinėje tarnyboje, Seimo užsienio reikalų, Europos Sąjungos kryptį kuruojančiose institucijose, taip pat kitose valstybės valdymo institucijose kasdien susiduriančiose su teisės ir tarptautinių santykių problemomis (pvz., tarptautinės integracijos, koordinavimo skyriuose).
  • nevyriausybinėse organizacijose, viešųjų ryšių agentūrose, institucijose vykdančiose politikos analizę, konsultacijų įmonėse.

Absolventų žinios ir puikus politinės ir tarptautinės aplinkos išmanymas sėkmingai gali būti pritaikytas advokatų, notarų, prokurorų, teisėjų bei antstolių veikloje.

 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Konstitucinė teisė

6

Logika ir dirbtinis intelektas

6

Teisės teorija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisininko karjera

3

Politologija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinė teisė

6

Konstitucinė lyginamoji teisė

4

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

Teisės istorija ir filosofija

4

Teisinis argumentavimas

3

Politikos filosofija

5

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

Civilinė teisė (bendroji dalis)

5

Darbo teisė

6

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

4

Tarptautinė politika

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

Civilinio proceso teisė

5

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

4

Politika ir komunikacija

4

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

Baudžiamojo proceso teisė

5

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

Civilinio proceso teisė

5

Tarptautinė teisė (viešoji)

5

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Civilinė teisė (specialioji dalis)

4

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Žmogaus teisių apsaugos pagrindai

5

Teisėkūra Europos Sąjungoje

5

Demokratizacijos procesai posovietinėje erdvėje

3

Praktika

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Tarptautinės teisės vaidmuo sprendžiant tarptautinius ir nacionalinius ginčus

5

Bendroji užsienio ir saugumo politika

4

Praktika

9

Bakalauro baigiamasis darbas

6

Baigiamieji egzaminai

6

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo tvarka

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 3,5 m.

Studijos universitete vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Partneriai