Kaip stoti | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

Priėmimas į Mykolo Romerio universitetą vykdomas per LAMA bpo informacinę sistema (BPIS).

Norėdami stoti į Mykolo Romerio universitetą, turite atlikti šiuos penkis žingsnius:

 1. Registruotis BPIS, tuomet prisijungti su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
 2. Pasirinkti norimas MRU studijų programas*, jų studijų formas, finansavimo pobūdį ir įtraukti jas į prašymą;
 3. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrinkite savo konkursinį balą;
 4. Sulaukti kvietimo studijuoti! Kvietimai skelbiami BPIS ir atsiunčiami el.paštu.
 5. Gavus kvietimą studijuoti Mykolo Romerio universitete, sumokėti 50 eurų registracijos įmoką ir atsiųsti pavedimo kopiją el.paštu priemimas@mruni.eu drauge su asmens dokumento kopija.
Kviečiame peržiūrėti išsamų gidą su visa informacija, kaip registruotis ir pateikti pageidavimus LAMA bpo sistemoje! Gidą rasite čia.
 
*Jei stojate į Socialinės pedagogikos ir ugdymo karjerai programą – reikia išlaikyti ir motyvacijos vertinimą;
*Jeigu stojate į Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos programų studijas, reikia gauti iš Vidaus reikalų įstaigos siuntimą studijuoti (registracija nuo kovo 1 d. iki birželio 12 d. plačiau programų aprašymuose).
*Stojantiesiems į programas, dėstomas anglų kalba, anglų kalbą būtina mokėti ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 
SVARBU:
Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010-2023 m., brandos atestato duomenys į BPIS įkeliami automatiškai iš Mokinių registro;
Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau, reikia prisegti brandos atestato ir jo priedo el. kopijas BPIS skiltyje „Atestatas ir pažymos“.
 

Visas priėmimo taisykles rasite čia.

Informaciją apie 2022-2023 m. brandos egzaminus bei 2023 m. priėmimą į aukštąsias mokyklas rasite atmintinėje abiturientui.

 

Reikalingi dokumentai

Stojantieji į Mykolo Romerio universitetą į BPIS turi įkelti pagal šį sąrašą turimus dokumentus PDF arba JPG formatu:

 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
 • pažymų kopijas apie perlaikytus ar papildomai laikytus brandos egzaminus;
 • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) dokumentų kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopiją;
 • Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei ketinate studijuoti lietuvių kalba ir dokumentais negalite įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją  lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog ne mažiau nei 3 metus esate gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjote mokytis ne ankstesnėje nei aštuntoje klasėje;
 • visų kitų papildomų profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
 • jeigu esate tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas – tai įrodančių dokumentų, suteikiančių teisę gauti papildomų balų, kopijas;
 • dokumentų, suteikiančių teisę gauti MRU papildomus balus, kopijas;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojančio sertifikato kopiją.

 

Į BPIS įkelti konkursinį balą leidžiančius skaičiuoti dokumentus PDF arba JPG formatu turi stojantieji:

 • įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
 • įgiję vidurinį išsilavinimą užsienio institucijose;
 • baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
 • išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų įskaičiuoti į konkursinį balą.