Sutarties pasirašymas | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

Sutarties pasirašymas

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys įformina priėmimą studijų sutartį patvirtindami per LAMA bpo sistemą iki 2023-08-18, 16.00 valandos. Studijų sutartys tvirtinamos tik nuotoliu būdu:

Jei turite asmeninę elektroninę bankininkystę arba elektroninį parašą, sutartį galėsite patvirtinti el.forma BPIS skiltyje „Sutartys“. Patvirtinę sutartį, el. paštu priemimas@mruni.eu kviečiamasis studijuoti turi atsiųsti žemiau nurodytus dokumentus:

  • asmens dokumento kopiją;
  • į MRU sąskaitą sumokėtos registracijos įmokos (50 eurų) pavedimo dokumento kopiją arba dokumentų, įrodančių teisę nemokėti stojamosios įmokos, patvirtintą kopiją. Rekvizitus rasite skiltyje „Registracijos įmoka ir rekvizitai”.

Jeigu neturite asmeninės elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo, kreipkitės el. paštu priemimas@mruni.eu dėl galimybės sutartį patvirtinti kitu būdu.

Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Jeigu Registracijos įmoka nesumokama iki 2023-08-18, 16.00 valandos Universitetas gali  panaikinti kvietimą studijuoti ir nutraukti studijų sutartį.

Registracijos įmoka ir rekvizitai

Registracijos įmokos mokėjimo nurodyme reikia nurodyti žemiau lentelėje pateiktus duomenis.
Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.

Duomenys Rekvizitai mokantiems į „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems į SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Mokėtojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas Kviečiamojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Registracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 50

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

  • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1998 m. arba vėliau);
  • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1998 m. arba vėliau);
  • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
 

Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.

Sutarties nutraukimas

Studijų sutarties nutraukimas

Asmuo, patvirtinęs studijų sutartį, norėdamas ją nutraukti turi užpildyti prašymą, pasirašyti ir atsiųsti el.paštu priemimas@mruni.eu.

Studijų sutartį galima nutraukti ir LAMA bpo sistemoje BPIS skiltyje „Sutartys“.

Pageidautina studijų sutartį nutraukti iki rugpjūčio 29 dienos.
Prašymo forma rasite Word formatu čia, PDF formatu čia.