D.U.K. | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

D.U.K.

Jei neradote atsakymo, kyla klausimų ar norite tiesiog pasitarti, galite susisiekti su Mykolo Romerio universiteto Studentų priėmimo centru.

Ar baigus mokyklą 2024 m. ir neišlaikius matematikos valstybinio egzamino galima pretenduoti į mokamas studijas?

Nuo 2024 metų pagal Mokslo ir studijų įstatymą, asmenys, baigę mokyklą 2024 metais ir vėliau, norintys pretenduoti į universitetus turi išlaikyti trys valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir bet kurį kitą valstybinį egzaminą. Šių egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Kaip tapti Universiteto klausytoju?

Klausytoju galima tapti atsiuntus visus reikalingus dokumentus ne vėliau nei likus 10 dienų iki kiekvieno semestro pradžios. Prašyme nurodoma, kokios studijų programos dalykus norėtumėte studijuoti/klausyti. Reikalingų dokumentų kopijos siunčiamos el. paštu fakultetams:

Teisės mokykla tm@mruni.eu

Viešojo saugumo akademija vsa@mruni.eu

Viešojo valdymo ir verslo fakultetas vvvf@mruni.eu

Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas zvsf@mruni.eu

Konkursiniam balui reikia matematikos arba informacinių technologijų egzamino ar metinio pažymio. Koks iš tikrųjų yra skirtumas tarp jų? Ar egzaminas būtų geriau?

Metinio pažymio konvertavimo atveju 10A prilyginamas 36 balams valstybinio egzamino įvertinimui, 9A – 30 ir t.t. Jeigu stojantysis turi kelių dalykų ir egzaminų, ir metinių pažymių įvertinimus, konkursinis balas skaičiuojamas su palankiausiu įvertinimu (taikoma baigusiems mokyklą iki 2024 m. imtinai)

Konkursinio balo sandaroje nurodyta, jog dalį stojimo balo sudaro biologijos egzamino arba metinio pažymio rezultatai. Ar galima pretenduoti į psichologijos studijas, jeigu nebuvo laikytas biologijos egzaminas arba 12 klasėje nebuvo pasirinktas šis dalykas?

Pretenduojant į psichologijos programą biologijos reikėtų. Jeigu neturite nei metinio pažymio, nei egzamino, pretenduoti  į programą galite. Bet kitų egzaminų, įeinančių į konkursinį balą, įvertinimai turėtų būti labai geri. Labiausiai tikėtina, kad tokiu atveju galėsite pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas, bet svarbiausia, kad konkursinis balas būtų ne žemesnis nei minimalus slenkstinis balas (5,0, 2024 m.).

Ar pretenduojant į teisės ir muitinės veiklos programą reikalinga praeiti CMEK? Kokie papildomi dokumentai dar reikalingi?

Pretenduojant į teisės ir muitinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir kriminalistikos programas medicininės patikros ir papildomų dokumentų nereikia. Stojama bendra tvarka.

Ar pretenduojant į teisės ir policijos veiklos programą būtinas istorijos egzaminas, o gal užtenka metinio pažymio?

Kadangi istorijos egzaminas yra pagrindinis konkursiniame bale, metinis pažymys neužskaitomas. Pretenduoti galite, tačiau tokiu atveju kiti 3 egzaminų įvertinimai turi būti aukšti norint pasiekti minimalų 5,0 (2024 m.) slenkstinį balą.

Baigiau mokyklą 2016 metais ir gyvenu ne Lietuvoje. Ar galiu tiesioginiu būdu stoti į universitetą, ar būtina pildyti paraišką per LAMA BPO sistemą?

Nuo 2023 metų studentų priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas tik per  LAMA bpo sistemą Bendrojo priėmimo metu. Sutartis  tvirtinamos internetu per LAMA bpo sistemą. Jeigu atitinkate kriterijus, galite pretenduoti ir į ištęstinių studijų valstybės finansuojamas vietas.

Baigiau mokyklą Norvegijoje. Ką man daryti? Kaip stoti  per LAMA bpo su norvegiškais pažymiais?

Pretenduojant į bakalauro studijas, reikia stoti ir registruotis per LAMA bpo sistemą nuo birželio 1 dienos.
Jeigu mokyklą baigėte ne Lietuvoje, reikia kreiptis į Studijų ir kokybės vertinimo centrą, kad konvertuotų pažymius į lietuviškąją sistemą.

Ar galima pretenduoti į MRU vien tik su mokykliniais egzaminais?

Vien tik su mokykliniais egzaminais galima pretenduoti į MRU, tačiau tik jei vidurinį išsilavinimą įgijote iki 2014 m. (imtinai). Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2020 metais, privalo būti išlaikę bent vieną valstybinį egzaminą. Minimalūs reikalavimai priklauso nuo mokyklos baigimo metų (plačiau).  Taikomas minimalus slenkstinis balas 5,0 (2024 m.).

Ar privalomas lietuvių kalbos valstybinis egzaminas pretenduojant į MRU?

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas nuo 2015 metų ir norite pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, privalote turėti valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą.
Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas nėra privalomas, o pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas gali būti išlaikytas ir mokyklinis brandos egzaminas. Tačiau skaičiuojant konkursinį balą, jei lietuvių kalba ir literatūra yra numatyta pirmuoju dalyku, privalomas valstybinio brandos egzamino įvertinimas (kitu atveju vietoje pirmojo dalyko įrašomas nulis). Pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas pakanka ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, jeigu mokykla baigta iki 2023 m. imtinai.