Bendrojo priėmimo datos | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

Bendrojo priėmimo datos

Bendrasis priėmimas vykdomas dviem etapais: pagrindinio ir papildomo priėmimo metu

Papildomas priėmimas

Papildomas priėmimas į bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete vyksta rugpjūčio 3-5 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Institucinis priėmimas į bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete vyks nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d.. Daugiau informacijos čia.

Papildomas  priėmimas

Prašymai studijuoti Bendrojo priėmimo į universitetus papildomo etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje

Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų  ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-08-03 – 2022-08-05

Stojančiųjų į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų studijų programą motyvacijos vertinimas (nuotoliu)

2022-08-04 – 2022-08-05

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2022-08-10, iki 12 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

2022-08-10, nuo  15 val. – 2022-08-12, iki 17 val.

Institucinis priėmimas

Prašymai studijuoti ir dokumentai Institucinio papildomo priėmimo metu teikiami el.paštu priemimas@mruni.eu

Galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas (konkursinis balas nemažiau 5,4)

 Prašymų priimti studijuoti į universitetą pateikimas el. paštu

2022-08-08 iki 2022-08-23

 Kvietimai studijuoti skelbiami

Per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo

 Sulaukus kvietimo el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

Per dvi darbo dienas nuo kvietimo gavimo

Atsiradus laisvoms studijų vietoms gali būti skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas

2022-08-29 – 2022-09-10, iki 12.00 valandos