Bendrojo priėmimo datos | Priėmimas į bakalauro studijas | MRU

Bendrojo priėmimo datos

Bendrasis priėmimas vykdomas dviem etapais: pagrindinio ir papildomo priėmimo metu

Pagrindinis priėmimas

Prašymai studijuoti į likusias studijų vietas Bendrojo priėmimo į universitetus papildomo etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje

  Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų  ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

 nuo 2024-06-01 – 2024-07-24, iki 12.00 valandos

  Kvietimo studijuoti paskelbimas

 2024-07-31 iki 12.00 val.

  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

 nuo 2024-07-31, 15.00 valandos iki 2024-08-02,  16.00 valandos

Papildomas priėmimas (pirmasis etapas)

Prašymai studijuoti į likusias studijų vietas Bendrojo priėmimo į universitetus papildomo etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje

  Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų  ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

nuo 2024-08-05 – 2024-08-08, iki 15.00 valandos

  Kvietimo studijuoti paskelbimas

2024-08-12 iki 12.00 val.

  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

nuo 2024-08-12, 15.00 valandos iki 2024-08-14,  16.00 valandos

Papildomas priėmimas (antrasis etapas)

Prašymai studijuoti į likusias studijų vietas Bendrojo priėmimo į universitetus papildomo etapo metu teikiami internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje

  Prašymų priimti studijuoti į universitetą registravimas

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų  ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

nuo 2024-08-19 – 2024-08-22, iki 15.00 valandos

  Kvietimo studijuoti paskelbimas

2024-08-26 iki 12.00 val.

  El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas

nuo 2024-08-26, 15.00 valandos iki 2024-08-28,  16.00 valandos