Konkursinio balo sandara - MRU

Konkursinio balo sandara

Priėmimo reikalavimai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: konkursinio balo ir minimaliųjų reikalavimų.

Konkursinis balas nurodo, kokie mokomieji dalykai yra reikalingi, norint įstoti į pasirinktą studijų programą. Jų įvertinimai parodo, kurioje vietoje tarp į tą pačią studijų programą pretenduojančių stojančiųjų yra asmuo. Konkursinio balo sandarą galima rasti kiekvienos studijų programos apraše.

Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio) įvertinimai. Konkursinis balas sudaromas keturių dedamųjų, papildomų kriterijų ir balų:

 • Pirma dedamoji – pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas (40 % konkursinio balo).
 • Antra dedamoji – antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Trečia dedamoji – trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Ketvirta dedamoji – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys (20 % konkursinio balo).
 • Papildomi kriterijai – tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas bei motyvacijos įvertinimas ir t.t.
 • MRU skiriami papildomi balai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas.

Pretenduojant į Universitetą įvertinimai perskaičiuojami ir geriausių eilė sudaroma pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) patvirtintą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2157.

Konkursinio balo statistika pagal programas 2021 m.

Konkursinio balo dedamosios, pretenduojantiems 2023-2024 m. su viduriniu išsilavinimu

Konkursinio balo dedamosios

Taikoma stojantiesiems į bakalauro studijas, turintiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

Studijų programa

Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas*

Skaitmeninė ekonomika

Finansų valdymas

Globalus verslas ir skaitmeninė rinkodara (anglų k.)

Prekės ženklo ir reklamos vadyba

Kibernetinio saugumo vadyba

 

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Teisė

Teisė ir ikiteisminis procesas

Teisė ir finansinės technologijos

Teisė ir tarptautiniai santykiai

Teisė ir kriminalistika

Teisė ir muitinės veikla

Teisė ir penitencinė veikla

Teisė ir policijos veikla**   ****

Teisė ir valstybės sienos apsauga **   ****

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Viešasis valdymas ir lyderystė

Viešoji politika ir vadyba

          Viešoji politika ir komunikacija

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys),

20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinis darbas ir teisės pagrindai

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai***

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Psichologija (lietuvių arba anglų k.)

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (lietuvių arba anglų k.)

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.)

Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)

Vertimas ir redagavimas (lietuvių ir anglų k.)

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Geografija, arba Matematika, arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija (anglų k.)

 

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Informacinės technologijos arba Fizika arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai.

Konkursinio balo dedamosios, pretenduojantiems 2022 m. su viduriniu išsilavinimu

Konkursinio balo dedamosios 2022 m.

Taikoma stojantiesiems į bakalauro studijas, turintiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.

Studijų programa

Brandos egzaminas ar metinis pažymys, svertinis koeficientas*

Skaitmeninė ekonomika

Finansų valdymas

Globalus verslas ir skaitmeninė rinkodara (anglų k.)

Prekės ženklo ir reklamos vadyba

Kibernetinio saugumo vadyba

 

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Teisė

Teisė ir ikiteisminis procesas

Teisė ir finansinės technologijos

Teisė ir tarptautiniai santykiai

Teisė ir kriminalistika

Teisė ir muitinės veikla

Teisė ir penitencinė veikla

Teisė ir policijos veikla**  ****

Teisė ir valstybės sienos apsauga **  ****

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Viešasis valdymas ir lyderystė

Viešoji politika ir vadyba

          Viešoji politika ir komunikacija

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys),

20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinis darbas ir teisės pagrindai

Istorija (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Užsienio k., arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai***

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Psichologija (lietuvių arba anglų k.)

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (lietuvių arba anglų k.)

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.)

Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)

Vertimas ir redagavimas (lietuvių ir anglų k.)

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Istorija arba Geografija, arba Matematika, arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija (anglų k.)

 

Matematika (egzaminas), 40 % konkursinio balo;

Informacinės technologijos arba Fizika arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo;

Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), 20 % konkursinio balo;

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais) (egzaminas arba metinis pažymys), 20 % konkursinio balo.

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai.

** – reikalingas siuntimas iš Vidaus reikalų įstaigos.

*** – stojant į valstybės finansuojamas vietas privalomas motyvacijos vertinimas, kurį organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta institucija.

**** – į programų ištęstines studijas priimami LR VRM statutinai pareigūnai.

Užsiregistravusieji į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą turi privalomai gauti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapyje). Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

Konkursinio balo sandara, pretenduojantiems su aukštuoju išsilavinimu

Taikoma stojantiesiems į bakalauro studijas, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pretenduojantiems per Institucinį priėmimą.

Stojančiųjų, turinčių aukštąjį koleginį (neuniversitetinį) arba universitetinį išsilavinimą ir pretenduojančių į visas studijų programas, konkursinį balą sudaro diplomo priede esančių įvertimų aritmetinis vidurkis.

Papildomi balai

 1. Stojantiesiems į Universitetą per Bendrąjį priėmimą gali būti suteikiami papildomi balai vadovaujantis Aprašo, patvirtinto LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. lapkričio 30d. įsakymu Nr. V-2157, 3 ir 5 priedais.
 2. Stojantiesiems per Bendrąjį priėmimą, kurį organizuoja LAMA BPO, į valstybės nefinansuojamas vietas vietas gali būti suteikiami šie papildomi balai:
 • Stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Lyderystės akademiją ir gavusiems pažymėjimą, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Universiteto Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Nacionalinės moksleivių akademijos istorijos, ekonomikos, matematikos arba informatikos sekcijas ir gavę šios akademijos diplomą ar diplomą su pagyrimu, pridedama 0,7 balo.
 • Stojantiesiems į Teisės ir ikiteisminio tyrimo, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos programas, jeigu jie yra baigę Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į teisės krypties (Teisės, Teisės ir muitinės veiklos, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir finansinių technologijų, Teisės ir tarptautinių santykių, Teisės ir ikiteisminio tyrimo, Teisės ir kriminalistikos, Teisės ir policijos veiklos, Teisės ir valstybės sienos apsaugos) studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Jaunojo teisininko akademiją, pridedama 0,7 balo. Jeigu stojantieji į šias programas yra Nacionalinės teisinių žinių olimpiados I vietos laimėtojai, pridedamas 1 balas, II vietos laimėtojai – 0,7 balo, III vietos laimėtojai – pridedama 0,5 balo.
 • Stojantiesiems į Skaitmeninės ekonomikos, Finansų industrijos, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Ekonomikos ir verslo akademiją, pridedamas 1 balas.
 • Stojantiesiems į Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos, Dalykinės anglų ir Korėjos studijų, Vertimo ir redagavimo studijų programas, jeigu jie yra 2019-2022 m. baigę Jaunojo filologo akademiją, pridedamas 1 balas.

Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5.  Jeigu konkursinis balas, perskaičiuotas vadovaujantis Aprašu, yra žemesnis nei nustatytas minimalus slenkstis, tai 2 punkte išvardinti papildomi balai nepridedami. 

Stojantiesiems į Socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų programą privalomas motyvacijos vertinimas, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija. Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į programą pretenduoti negali.