Priėmimo taisyklės | Magistrantūros studijos
Priėmimas į magistrantūros studijas:
 • Pretenduoti gali asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigusieji vientisąsias studijas ir atitinkantys kitus priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.
 • Pretenduoti gali asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas ar atitinkantys priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.
 • Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos.
 • Galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 • Priėmimas vykdomas konkurso tvarka.
 • Baigus magistrantūros studijas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis.
Kaip stoti

Stojantiesiems reikia:
 • registruotis MRU informacinėje sistemoje (toliau – IS);
 • el.paštu gaunamas registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris;
 • prisijungti prie IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
 • pasirinkti norimas MRU studijų programas, jų studijų formas, finansavimo pobūdį ir įtraukti jas į prašymą prioriteto tvarka;
 • pridėti bakalauro diplomo ir jo priedo/priedėlio kopiją. 2013-2021 baigimo metų MRU absolventams ir VU absolventams pridėti kopijų nereikia;
 • pridėti kitų reikalaujamų dokumentų kopijas;
 • pridėti 25 eurų stojamosios įmoką sumokėtos į MRU sąskaitą pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją;
 • skiltyje „Užpildytas prašymas“ reikėtų pasitikrinti savo konkursinį balą;
 • sulaukti kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami IS ir atsiunčiami el.paštu);
 • numatytu laiku patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu.

Priėmimo procedūros ir datos

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų registracija, prašymų koregavimas MRU IS Nuo 2021 06 08 iki 2021 06 29, 18.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2021 07 02, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 02, 13.00 val. iki 2021 07 04, iki 20.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas) 2021 07 08, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba) Nuo 2021 07 08, 13.00 val. iki 2021 07 09, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas Nuo 2020 07 12 iki 2020 07 23, 15.00 valandos

Kas gali pretenduoti

 

Į kokias studijų programas ar specializacijas gali pretenduoti

Kokio pasirengimo asmenys

Logistikos vadyba,

Projektų vadyba,

Tarptautinė prekyba.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Sporto industrijų vadyba,

Turizmo sektoriaus valdymas, Veiklos auditas,

Viešųjų ryšių vadyba,

Elektroninio verslo vadyba,

Lyderystė ir pokyčių valdyba,

Kibernetinio saugumo valdymas.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Viešasis administravimas,

Nepaprastųjų situacijų valdymas,

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių politika ir vadyba,

Projektų vadyba viešajame sektoriuje,

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Komunikacija ir kūrybinės technologijos,

Viešųjų ryšių vadyba.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba komunikacijos krypties papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Finansų rinkos,

Finansų valdymas,

Verslo sistemų ekonomika,

Verslo apskaita.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę verslo, ekonomikos krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Sveikatos politika ir vadyba,

Tarptautinė politika ir ekonomika.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę politikos mokslų arba viešojo administravimo krypčių papildomąsias studijas.

Socialinis darbas,

Vaiko teisių apsauga.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Edukacinių technologijų valdymas,

Karjeros valdymas (edukacinių technologijų valdymo programos specializacija),

Teisės edukologija.

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Administracinė teisė,

Aplinkosaugos teisė,

Darbo teisė,

Mokesčių ir finansų teisė,

Mediacija,

Tarptautinė teisė (teisės programos specializacija),

Teisė ir policijos veikla,

Ikiteisminis procesas (teisės ir policijos veiklos programos specializacija).

  Baigę teisės krypties universitetines bakalauro studijas ar vientisąsias studijas,

arba teisės krypties papildomąsias studijas.

Mediacija LL.M.,

Sveikatos teisė LL.M.,

Teisė ir technologijos LL.M.

 

  Baigę teisės krypties universitetines bakalauro studijas ar vientisąsias studijas,

arba teisės krypties papildomąsias studijas,

arba teisės LL.M. papildomąsias studijas.

Baudžiamoji teisė ir kriminologija (teisės programos specializacija),

Civilinė ir verslo teisė,

Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.),

ES teisė ir valdymas (anglų k.),

Teisė, technologijos ir verslas (teisės programos specializacija).

  Baigę teisės krypties universitetines bakalauro studijas ar vientisąsias studijas.

Taikomoji kriminalinė psichologija,

Verslo psichologija.

  Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.

Verslo administravimas MBA (anglų k.)

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

Krepšinio verslo administravimas MBA (anglų k.)

  Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo krypčių papildomąsias studijas.

 

Konkursinio balo sandara

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomųjų studijų.

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Reikalingi dokumentai

Stojantiems į magistrantūros studijas reikia pateikti:

 • užsiregistravus MRU IS,  užpildyti prašymą;
 • universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2021 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo kopijų nereikia;
 • profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas. Kartu pateikiamas ir papildomųjų studijų pažymėjimas.
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • stojamosios įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
 • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 25 d. pateikia dokumentų originalus Priėmimo grupei jų pripažinimo procedūroms (kopijos atsiunčiama);
 • stojant į teisės ir policijos veiklos programą papildomai reikia pateikti pažymą iš darbovietės apie einamas pareigūno pareigas;
 • B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS), pretenduojant į anglų kalba dėstomas programas (jeigu reikia).

Priėmimo vykdymas

 • Stojančiųjų konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinius balus bei pageidavimų prioritetų mažėjimo tvarka.
 • Stojantysis prašyme, turi teisę nurodyti ne daugiau kaip 8 pageidavimus, išdėstytus prioriteto tvarka. Kaip vienas pageidavimas suprantamas studijų programos ir/ar jos specializacijos (į programų specializacijas pretenduojama atskirai, nurodoma kaip atskiras pageidavimas), studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas.
 • Kviečiamųjų sąrašai po I ir II turų skelbiami MRU ir tinklalapio puslapyje adresu (rasite čia). Papildomas pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu. Pranešimas juridinės galios neturi ir priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
 • Kviečiamieji studijuoti  I ture turi įforminti priėmimą.
 • Įforminę priėmimą asmenys automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal aukščiau prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka. II etape gavus naują kvietimą, ankstesnė (per I etapą) patvirtinta sutartis automatiškai netenka galios. Negavus naujo kvietimo išlieka ta pati patvirtinta sutartis.
 • Stojantieji negavę kvietimo automatiškai  toliau dalyvauja konkurse (II ture) į atsilaisvinusias vietas pagal prašyme nurodytus pageidavimus prioritetų tvarka.
 • Jeigu kviečiamasis neįformina priėmimo,  II ture nedalyvauja. Toliau pretenduoti į universitetą galės papildomame priėmime į atsilaisvinusias vietas.
 • II ture keisti pageidavimų eiliškumo negalima.
 • Asmenys, įforminę priėmimą ir nenorintys toliau dalyvauti konkurso II ture, apie tai turi informuoti priėmimo komisija. Informavimas vyks tuo pačiu metu patvirtinant studijų sutartį (I etape) elektroniniu būdu.

Stojamoji įmoka, rekvizitai

Stojamosios įmokos dydis yra 25 eurai.  Registruojant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą

 • Užregistravus IS prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Stojamosios įmokos mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Kviečiamojo vardas, pavardė
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas Kviečiamojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje stojamosios įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Priėmimo įforminimas

 • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą;
 • Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Studijų sutarties pavyzdžiai;
 • Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
 • Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka (instrukcija – čia).

Studijų kaina

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai, įstojusieji  į I kursą, studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kontaktai pasiteiravimui

Priėmimo grupė

 • Mob. telefonas: +370 686 17431
 • Tel.: +370 5 2714704 (ne karantino metu)
 • El.p.: priemimas@mruni.eu