Kolegijų absolventams | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kolegijų absolventams

Reikalavimai kolegijų absolventams, stojantiems į kai kurių programų magistrantūros studijas

Kolegijų absolventai, turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti II pakopos studijų programą, gali pretenduoti į magistrantūrą be papildomųjų studijų.

Reikalavimus atitinkantys stojantieji, dalyvauja konkurse į tą magistrantūros studijų programą bendra priėmimo tvarka.

Pretenduojant į magistrantūros programas

Reikalavimai stojančiajam

Viešasis administravimas;

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba (specializacija);

Duomenų analitika viešajame valdyme (specializacija).

Turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinės veiklos patirtį viešajame sektoriuje (valstybinėse institucijose, savivaldybėse, jų įmonėse ir pan.).

Socialinis darbas;

Vaiko teisių apsauga.

Turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų praktinės veiklos patirtį socialinio darbo srityje;

arba turintys socialinio darbo profesinį bakalauro laipsnį ir dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Edukacinių technologijų valdymas (specializacija: Karjeros valdymas arba Vadyba mokykloje).

Turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų praktinės veiklos patirtį švietimo sistemoje.

arba turintys ugdymo mokslų krypčių grupės profesinį bakalauro laipsnį ir diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Komunikacija ir kūrybinės technologijos.

Turintys ne trumpesnę kaip vienerių metų praktinės veiklos patirtį pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą

arba profesinio bakalauro ir diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Verslo administravimas (MBA).

Turintys ne trumpesnę kaip trijų metų praktinės veiklos patirtį vadovaujamose pozicijose. Privalomas motyvacijos pokalbis. Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir įgytos kompetencijos vadovavimo srityje.

Pretendentai į Verslo administravimo (MBA) programą turi pateikti motyvacinį laišką el. paštu priemimas@mruni.eu. Pretenduotas turės teisę stoti į šią programą tik gavus teigiamą Atrankos komisijos motyvacinio laiško įvertinimą. Motyvaciniame laiške (iki 2000 ženklų), kuriame stojantysis turi pristatyti save, paruošti asmeninę SSGG (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Grėsmės) analizę. Laiške turi būti pateikta profesinė vadovavimo patirtis, ankstesnis išsilavinimas, kaip MBA vadovų programa gali atliepti esanmus poreikius, ir lūkesčiai studijų metu.

Registracija motyvacijos pokalbiui, pretenduojant į Verslo administravimo (MBA) programą

Stojantysis žemiau nurotytomis datomis registruoja savo prašymą  ir prideda reikalingus dokumentus SPIS sistemoje.  Pageidavimų sąraše nurodoma magistrantūros programa, į kurią norima pretenduoti. Papildomai prašome el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti pageidavimą registruotis motyvacijos pokalbiui nurodant savo telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti ir suderinti pokalbio pravedimo laiką. Taip pat atsiunčiamos dokumentų kopijos įrodančios veiklos patirtį reikalaujamoje srityje.
Stojantiesiems per papildomą priėmimą bei dalyvavusiems motyvaciniame pokalbyje papildomai registruotis motyvacijos pokalbiui nereikia.
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Registravimas motyvaciniam pokalbiui

iki 2024-07-01

  Motyvacijos vertinimas stojantiesiems į magistrantūros studijas kolegijų absolventams atitinkantiems priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus