Kolegijų absolventams | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kolegijų absolventams

Reikalavimai kolegijų absolventams, stojantiems į magistrantūros studijas

Kolegijų absolventai, turintys pakankamas kompetencijas pagal planuojamą studijuoti II pakopos studijų programą, gali pretenduoti į magistrantūrą be papildomųjų studijų. Kompetencijos įvertinamos motyvacinio pokalbio metu. Motyvacinis pokalbis vykdomas telekomunikacinėmis priemonėmis.

Reikalavimus atitinkantys ir teigiamą motyvacijos pokalbio įvertinimą gavę stojantieji, dalyvauja konkurse į tą magistrantūros studijų programą bendra priėmimo tvarka.

Pretenduojant į magistrantūros programas

Reikalavimai stojančiajam

Viešasis administravimas;

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba.

Turintys ne trumpesnį kaip trejų metų praktinės veiklos patirties viešajame sektoriuje (valstybinėse institucijose, savivaldybėse, jų įmonėse ir pan.).

Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos viešajame sektoriuje.

Socialinis darbas;

Vaiko teisių apsauga.

Turintys ne trumpesnį kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties socialinio darbo srityje;

arba turintys socialinio darbo profesinį bakalauro laipsnį ir dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Motyvacinio pokalbio metu vertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos socialinio darbo srityje.

Edukacinių technologijų valdymas;

Karjeros valdymas.

Turintys ne trumpesnį kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties švietimo sistemoje.

arba turintys ugdymo mokslų krypčių grupės profesinį bakalauro laipsnį ir diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Motyvacinio pokalbio metu vertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos švietimo sistemoje.

Komunikacija ir kūrybinės technologijos.

Turintys ne trumpesnį kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties pagal planuojamą studijuoti magistrantūros programą

arba profesinio bakalauro ir diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

Motyvacinio pokalbio metu įvertinama  motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos komunikacijos, reklamos, viešųjų ryšių srityse.

Verslo administravimas (MBA).

Turintys ne trumpesnį kaip trijų metų praktinės veiklos patirties vadovaujamose pozicijose.

Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir įgytos kompetencijos vadovavimo srityje.

Finansų valdymas;

Verslo sistemų ekonomika.

Turintys ne trumpesnį kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties ekonomikos, finansų ar apskaitos srityje;arba turintys ekonomikos, finansų ar apskaitos profesinį bakalauro laipsnį ir dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir kompetencijos įgytos finansų ar apskaitos srityje.

Registracija motyvacijos pokalbiui

Stojantysis žemiau nurotytomis datomis registruoja savo prašymą  ir prideda reikalingus dokumentus SPIS sistemoje nuo liepos 20 d. iki liepos 27 d. Pageidavimų sąraše nurodoma magistrantūros programa, į kurią norima pretenduoti. Papildomai prašome el.paštu priemimas@mruni.eu atsiųsti pageidavimą registruotis motyvacijos pokalbiui nurodant savo telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti ir suderinti pokalbio pravedimo laiką. Taip pat atsiunčiamos dokumentų kopijos įrodančios veiklos patirtį reikalaujamoje srityje.
 

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

  Registravimas motyvaciniam pokalbiui

2022-08-08 – 2022-08-19, iki 15.00 valandos

  Motyvacijos vertinimas stojantiesiems į magistrantūros studijas kolegijų absolventams atitinkantiems priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus

2022-08-08 – 2022-08-23