Kaip stoti | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kaip stoti

Norėdami dalyvauti priėmime į Mykolo Romerio universiteto magistrantūros studijas, turite atlikti šiuos žingsnius:

 • Stojantys prašymą ir dokumentus per papildomą priėmimą pateikia el.paštu priemimas@mruni.eu iki rugpjūčio 31 d., 14.00 val.;
 • Prašyme nurodomas pageidavimas būti priimtam į VNF vietas;
 • Naujai stojantys sumoka stojamąją įmoką ir pavedimo kopiją prideda prie kitų dokumentų. Jau dalyvavusiems konkurse, mokėti nereikia;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti. Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo el.paštą;
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Sutartis patvirtinama prisijungiant prie sutarčių patvirtinimosistemos.
 • Studijų sutartis turi būti patvirtinta per dvi darbo dienas nuo kvietimo gavimo.
Reikalingi dokumentai

Stojantieji į magistrantūros studijas turi pateikti el.paštu priemimas@mruni.eu :

 • prašymas priimti  į magistrantūros studijas (formą rasite Word formatu čia, PDF formatus čia);
 • prašymas priimti  į programas „Vadyba mokykloje” arba „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba„, kurios finansuojamos projekto lėšomis  (formą rasite Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • profesinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis (kartu pateikiamas ir papildomųjų studijų pažymėjimas);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • stojamosios įmokos (25 eurai), sumokėtos į MRU sąskaitą, kvito arba atlikto pavedimo dokumento kopiją arba patvirtintas dokumentų, įrodančių teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos, kopijas;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei iki rugpjūčio 28 d. atsiųsti dokumentų kopijas MRU Nacionalinio priėmimo grupei el. paštu priemimas@mruni.eu jų pripažinimo procedūroms;
 • jei pretenduojama į anglų kalba dėstomas programas, reikia pateikti B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS) arba diplomo priedėlyje turi būti ne mažesnis nei 8 balų įvertinimas iš anglų k.

 

Stojamoji įmoka

Stojamosios įmokos dydis yra 25 eurai.

Pretenduojant į programas „Vadyba mokykloje” arba „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba„, kurios finansuojamos iš projekto įmokos nereikia.

Registruojant prašymą stojamoji įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Stojamosios įmokos mokėjimo nurodyme reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Mokėtojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas Stojančiojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (stojančiojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 25

Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1998 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1998 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje stojamosios įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).