Kaip stoti | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kaip stoti

Pretenduojantiems į Verslo administravimo (MBA) arba į Teisės LL.M. programas per išankstinį priėmimą (I etapas)

Norėdami pretenduoti į MBA arba Teisės LL.M. programas (I etape), stojimui reikalingus dokumentus galėsite pateikti iki 2024 m. gegužės 31 d. nurodytu el. paštu (Teisės LL.M. programoms – llm@mruni.eu; MBAmba.priemimas@mruni.eu). Informaciją, kaip pateikti dokumentus ir reikalavimus rasite konkrečios programos puslapyje, skiltyje „Priėmimo sąlygos“ .

Norėdami dalyvauti priėmime į MBA arba Teisės LL.M. programas, turite atlikti šiuos žingsnius:

 • Stojantys prašymą ir dokumentų kopijas pateikia nurodytų el.paštu iki gegužės 31 d., 15.00 val.
 • Prašyme nurodomas pageidavimas būti priimtam.
 • Sulaukti kvietimo studijuoti. Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo el.paštą.
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Sutartis patvirtinama prisijungiant prie sutarčių patvirtinimo sistemos.
 • Studijų sutartis turi būti patvirtinta per dvi darbo dienas nuo kvietimo gavimo.

Pretenduojantiems į magistrantūros studijų programas per pagrindinį priėmimą

Norėdami dalyvauti pagrindiniame priėmime į magistrantūros programas, turite atlikti šiuos žingsnius:

 • Stojantys prašymą ir dokumentų kopijas registruoja SPIS sistemoje nuo birželio 5 d. iki liepos 1 d., 12.00 valandos. Nuorodą į sistemą čia (bus aktyvi nuo birželio 5 d.)
 • Prašyme nurodomas pageidavimas būti priimtam (pildomas SPIS sistemoje).
 • Sulaukti kvietimo studijuoti. Kvietimas studijuoti siunčiamas į stojančiojo el.paštą ir nurodoma SPIS sistemoje.
 • Gavus kvietimą, stojantysis gali patvirtinti studijų sutartį elektroniniu būdu ir įforminti priėmimą. Sutartis patvirtinama SPIS sistemoje sutarčių bloke.
 • Studijų sutartis turi būti patvirtinta per nurodytą laiką nuo kvietimo gavimo.
Reikalingi dokumentai

Stojantieji į magistrantūros MBA arba Teisės LL.M. programas studijas turi pateikti šiuos dokumentus el.paštu (Teisės LL.M. programoms – llm@mruni.eu; MBAmba.priemimas@mruni.eu):

 • prašymą priimti  (formą rasite Word formatu čia, PDF formatu čia);
 • aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas (pareigos, darbo trukmė);
 • stojamosios įmokos elektroninio pavedimo kopiją (35 eurai);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei iki gegužės 29 d. atsiųsti dokumentų kopijas priėmimo grupei atitinkamu el. paštu jų pripažinimo procedūroms.

Stojantieji į magistrantūros programas studijas turi pateikti šiuos dokumentus SPIS sistemoje:

 • SPIS sistemoje nurodyti pageidavimus prioriteto tvarka dalyvauti konkurse;
 • aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų kopijas PDF formatu arba ne žemesnės nei 300×300 dpi raiškos nuotraukomis;
 • pažymą iš darbovietės apie užimamas pareigas (pareigos, darbo trukmė, jeigu reikia pagal priėmimo taisykles);
 • stojamosios įmokos elektroninio pavedimo kopiją (35 eurai);
 • paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • jei išsilavinimas įgytas užsienyje, reikia pateikti ir įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija: www.skvc.lt) arba ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas  iki dokumentų padavimo pabaigos atsiųsti dokumentų kopijas priėmimo grupei  el. paštu priemimas@mruni.eu jų pripažinimo procedūroms.

Stojamoji įmoka

Stojamosios įmokos dydis yra 35 eurai.

Registruojant prašymą stojamoji įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.

 • Užregistravus prašymą stojamoji įmoka negrąžinama.
 • Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Stojamosios įmokos mokėjimo nurodyme reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas Mokėtojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas Stojančiojo asmens kodas
Įmokos paskirtis Stojamoji įmoka už (stojančiojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 35

Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys:

 

 • asmenys ne vyresni kaip 25 metų amžiaus, kuriems iki pilnametystės įstatymų nurodyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (našlaičiai);
 • asmenys ne vyresni kaip 25 metų amžiaus ir yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (socialiai remtini);
 • asmenys su negalia (darbingumo lygis 45 % ir mažiau).
Šie asmenys vietoje stojamosios įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).