Kas gali pretenduoti | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kas gali pretenduoti

 

Pretenduoti į magistrantūros studijas gali:

  • asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigusieji vientisąsias studijas ir atitinkantys kitus priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;
  • asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys kitus priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus.

Priėmimas vykdomas konkurso tvarka į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Studijų programos

Kokio pasirengimo asmenys gali į jas pretenduoti

  Elektroninio verslo vadyba;

  Logistikos vadyba;

  Lyderystė ir pokyčių valdyba;

  Kibernetinio saugumo valdymas;

  Sporto industrijų vadyba;

  Projektų vadyba;

  Veiklos auditas.

Baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines studijas

arba kitų krypčių universitetines pirmosios pakopos studijas ir jų arba papildomųjų studijų metu išklausę pasirinktos studijų programos specifiką atitinkančius dalykus, kurių sąrašą ir turinį nustato aukštoji mokykla

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba viešojo administravimo ir verslo, arba  viešosios vadybos ir verslo krypčių grupės papildomąsias studijas.

Viešasis administravimas;

Švietimo ir mokslo politika ir vadyba (specializacija);

Duomenų analitika viešajame valdyme (specializacija).

Baigę universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, verslo arba viešosios vadybos krypčių papildomąsias studijas, arba kolegijų absolventai, turintys ne trumpesnės kaip dviejų metų administracinio darbo valstybės ir savivaldybių  institucijų, įstaigų ir įmonių bei nevyriausybinių organizacijų patirties.

  Komunikacija ir kūrybinės technologijos.

Baigę universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba komunikacijos krypties papildomąsias studijas, arba kolegijų absolventai, turintys ne trumpesnės kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties komunikacijos, viešųjų ryšių ar reklamos srityse, arba kolegijų absolventai, turintys profesinio bakalauro diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

  Finansų valdymas

Baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių universitetines studijas

arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių kolegines studijas ir verslo, vadybos ar ekonomikos krypčių papildomąsias studijas.

  Verslo sistemų ekonomika

Baigę socialinių mokslų studijų krypčių universitetines studijas arba baigę kitų studijų krypčių universitetines studijas ir išlyginamąsias studijas arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos krypties, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės, kitų socialinių mokslų studijų krypčių kolegines studijas ir verslo ir viešosios vadybos ar ekonomikos krypčių papildomąsias studijas.

  Sveikatos politika ir vadyba;

  Politikos mokslai ir diplomatija.

Baigę universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę politikos mokslų, viešojo administravimo arba verslo ir viešosios vadybos krypčių papildomąsias studijas.

  Socialinis darbas;

  Vaiko teisių apsauga.

Baigę universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomąsias studijas, arba kolegijų absolventai, turintys arba ne trumpesnės kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties socialinio darbo sistemoje, arba kolegijų absolventai, turintys socialinio darbo profesinio bakalauro laipsnį ir  diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

  Edukacinių technologijų valdymas (specializacija: Karjeros valdymas arba Vadyba mokykloje);

.

Baigę universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomąsias studijas, arba kolegijų absolventai, turintys ne trumpesnės kaip vienerių metų praktinės veiklos patirties švietimo sistemoje, arba kolegijų absolventai, turintys ugdymo mokslų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnį ir  diplomo priede esančių studijų dalykų įvertinimų aritmetinį vidurkį ne mažesnį nei 8.

  Administracinė teisė;

  Aplinkosaugos teisė;

  Darbo teisė;

  Mokesčių ir finansų teisė;

  Mediacija;

  Tarptautinė teisė (specializacija);

  Teisė, technologijos ir verslas (specializacija);

  Teisės ir policijos veikla *;

  Ikiteisminis procesas (specializacija);

  Teisė ir korupcijos prevencijos veikla (specializacija).

Baigę teisės krypties universitetines studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas arba teisės krypties papildomąsias studijas (60 kr.).

  Darbo teisė LL.M.;

  Sveikatos teisė LL.M.;

  Teisė ir technologijos LL.M. (anglų k.);

  Mediacijos LL.M. (anglų k.);

  Viešųjų pirkimų teisė LL.M.

Baigę teisės krypties universitetines studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas

arba teisės krypties papildomąsias studijas (60 kr.),

arba teisės LL.M. papildomąsias studijas (15 kr.).

  Baudžiamoji teisė ir kriminologija (specializacija);

  Civilinė ir verslo teisė;

  Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.);

  ES teisė ir valdymas (anglų k.).

Baigę teisės krypties universitetines bakalauro studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas.

  Taikomoji kriminalinė psichologija;

   Verslo psichologija.

Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.

  Verslo administravimas (MBA)

Baigę bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnio studijas ir įgiję ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį vadovaujamose pareigose. 

Privalomas motyvacijos pokalbis ir motyvacinis laiškas**. Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir įgytos kompetencijos vadovavimo srityje.

* – Į programos studijas priimami tik pareigūnai dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar statutiniai valstybės tarnautojai.

** –  Motyvacinio pokalbio metu vertinama motyvacija studijuoti ir įgytos kompetencijos vadovavimo srityje. Pretendentai į Verslo administravimo (MBA) programą turi pateikti motyvacinį laišką el. paštu priemimas@mruni.eu. Pretenduotas turės teisę stoti į šią programą tik gavus teigiamą Atrankos komisijos motyvacinio laiško įvertinimą. Motyvaciniame laiške (iki 2000 ženklų), kuriame stojantysis turi pristatyti save, paruošti asmeninę SSGG (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Grėsmės) analizę. Laiške turi būti pateikta profesinė vadovavimo patirtis, ankstesnis išsilavinimas, kaip MBA vadovų programa gali atliepti esanmus poreikius, ir lūkesčiai studijų metu.