Kas gali pretenduoti | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Kas gali pretenduoti

Pretenduoti į magistrantūros studijas gali:

  • asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro laipsnį arba baigusieji vientisąsias studijas ir atitinkantys kitus priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus;
  • asmenys, turintys profesinį bakalauro laipsnį ir baigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas bei atitinkantys kitus priėmimo taisyklėse nurodytus reikalavimus arba po motyvacijos pokalbio

Priėmimas vykdomas konkurso tvarka į nuolatines ir ištęstines studijas, priklausomai nuo studijų programos. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

2022 m.

Studijų programos

Kokio pasirengimo asmenys gali į jas pretenduoti

    Projektų vadyba.

Baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines studijas

arba kitų krypčių universitetines studijas ir papildomųjų studijų metu išklausę pasirinktos studijų programos specifiką atitinkančius dalykus, kurių sąrašą ir turinį nustato aukštoji mokykla

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo ir viešojo administravimo krypčių grupės papildomąsias studijas.

    Elektroninio verslo vadyba;

  Lyderystė ir pokyčių valdyba;

  Kibernetinio saugumo valdymas;

  Sporto industrijų vadyba.

Baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines studijas

arba kitų krypčių universitetines studijas ir papildomųjų studijų metu išklausę pasirinktos studijų programos specifiką atitinkančius dalykus, kurių sąrašą ir turinį nustato aukštoji mokykla

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo ir viešojo administravimo krypčių grupės papildomąsias studijas.

  Viešasis administravimas;

  Švietimo ir mokslo politika ir vadyba.

Baigę universitetines studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo, verslo ir viešojo administravimo krypčių papildomąsias studijas,

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

  Komunikacija ir kūrybinės technologijos.

Baigę bet kurios studijų krypties universitetines studijas

arba kolegijų absolventai, baigę viešojo administravimo arba verslo ir viešojo administravimo krypčių arba komunikacijos krypties papildomąsias studijas

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

  Finansų valdymas;

  Verslo sistemų ekonomika.

Baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių universitetines pirmosios studijų pakopos studijas

arba kolegijų absolventai, baigę ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos ar rinkodaros studijų krypčių kolegines studijas ir verslo ir viešojo administravimo krypčių grupės, vadybos ar ekonomikos krypčių papildomąsias studijas

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

  Sveikatos politika ir vadyba. 

Baigę bet kurios studijų krypties universitetines studijas arba kolegijų absolventai, baigę politikos mokslų, verslo ir viešojo administravimo arba viešojo administravimo krypčių papildomąsias studijas.

  Socialinis darbas;

  Vaiko teisių apsauga.

Baigę bet kurios studijų krypties universitetines studijas

arba kolegijų absolventai, baigę socialinio darbo krypties papildomąsias studijas

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

  Edukacinių technologijų valdymas;

  Karjeros valdymas (specializacija).

Baigę bet kurios studijų krypties universitetines studijas

arba kolegijų absolventai, baigę edukologijos krypties papildomąsias studijas

arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.

  Administracinė teisė;

  Darbo teisė;

  Mokesčių ir finansų teisė;

  Mediacija;

  Tarptautinė teisė (specializacija);

  Teisė, technologijos ir verslas (specializacija);

  Teisės ir policijos veikla;

  Ikiteisminis procesas (specializacija).

Baigę teisės krypties universitetines studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas arba teisės krypties papildomąsias studijas (60 kr.).

  Sveikatos teisė LL.M.;

  Teisė ir technologijos LL.M.;

  Mediacijos LL.M.;

  Darbo teisė LL.M.;

  Viešųjų pirkimų teisė LL.M.

Baigę teisės krypties universitetines studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas

arba teisės krypties papildomąsias studijas (60 kr.),

arba teisės LL.M. papildomąsias studijas (15 kr.).

  Baudžiamoji teisė ir kriminologija (specializacija);

  Civilinė ir verslo teisė;

  Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.);

  ES teisė ir valdymas (anglų k.).

Baigę teisės krypties universitetines bakalauro studijas ar teisės krypties vientisąsias studijas.

  Verslo psichologija.

Baigę psichologijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.

  Verslo administravimas MBA

Baigę universitetines studijas ir turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį arba įgiję profesinio bakalauro laipsnį ir baigę verslo ir viešojo administravimo arba vadybos krypčių papildomąsias studijas bei turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį arba kolegijų absolventai, turintys teigiamą motyvacinio pokalbio įvertinimą.