Teisės krypties papildomosios studijos - MRU

Teisės krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Teisė
Studijų kalba Lietuvių

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Priėmimas į papildomąsias  studijas vyks nuo  birželio 6 d.

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas išsilavinimas yra nepakankamas teisės krypties magistrantūros studijoms.

Galima pretenduoti:

 • į teisės krypties papildomąsias studijas (1 metai, 60 kreditų apimties, Vilniuje arba Kaune) nuo rudens semestro;

Kas gali pretenduoti

Į teisės krypties  papildomąsias studijas gali pretenduoti:

 • turintys universitetinį laipsnį arba baigę vientisąsias studijas;
 • turintys teisės profesinį bakalauro laipsnį.

 


 

Baigus teisės krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

Aktuali informacija
Studijų dalykai

Teisės krypties papildomųjų studijų dalykai (60 kreditų):

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Teisės teorija*

6

Konstitucinė teisė*

6

Administracinė teisė*

6

Civilinė teisė*

6

Baudžiamoji teisė*

6

2 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Civilinio proceso teisė*

6

Baudžiamojo proceso teisė*

6

Darbo teisė*

6

Europos Sąjungos teisė*

6

Tarptautinė teisė*

6

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • į teisės krypties papildomąsias studijas, turintys universitetinį laipsnį arba baigę vientisąsias studijas, taip pat turintys teisės profesinį bakalauro laipsnį;

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina

 • Teisės papildomosios studijos 900 € už semestrą.
Studijų organizavimas
 • papildomosios studijos yra tik valstybės nefinansuojamos;
 • papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas;
 • išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai;
 • asmenys, baigę papildomąsias studijas, gali pretenduoti į tam tikrų magistrantūros programų studijas.

Teisės krypties papildomosios studijos

Studijos Vilniuje

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.) transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį, o seminarai šeštadieniais universiteto patalpose.

Studijos Kaune

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.) transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį, o seminarai šeštadieniais Kaune universiteto patalpose.