Teisės krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis
Teisė
Studijų kalba
Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas išsilavinimas yra nepakankamas teisės krypties magistrantūros studijoms.

Galima pretenduoti:

 • į teisės krypties papildomąsias studijas (1 metai, 60 kreditų apimties, Vilniuje arba Kaune) nuo rudens semestro;
 • į aplinkosaugos teisės papildomąsias studijas (1 metai, 60 kreditų apimties, Kaune) nuo rudens semestro;
 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas (iki pusės metų, 15 kreditų apimties, Vilniuje) pavasario semestrui (studijos nuo balandžio 5 d.) ar studijoms, kurios vyks nuo liepos vidurio iki rugsėjo pradžios.

 


 

Baigus teisės krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

 • Administracinės teisės;
 • Aplinkosaugos teisės (Kaune);
 • Darbo teisės;
 • Mokesčių ir finansų teisės;
 • Mediacijos;
 • Tarptautinė teisės (teisės programos specializacija);
 • Teisės ir policijos veiklos (Kaune, tik pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai);
 • Ikiteisminio proceso (teisės ir policijos veiklos programos specializacija);
 • Mediacijos LL.M. (anglų k.);
 • Sveikatos teisės LL.M.;
 • Teisės ir technologijos LL.M. (anglų k.).

Baigus aplinkosaugos teisės papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

 • Aplinkosaugos teisės (Kaune).

Baigus teisės LL.M papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

 • Mediacijos LL.M. (anglų k.);
 • Sveikatos teisės LL.M.;
 • Teisės ir technologijos LL.M. (anglų k.). 
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Teisės krypties papildomųjų studijų dalykai (60 kreditų):

 • Teisės teorija;
 • Konstitucinė teisė;
 • Administracinė teisė;
 • Civilinė teisė;
 • Baudžiamoji teisė;
 • Civilinio proceso teisė;
 • Baudžiamojo proceso teisė;
 • Darbo teisė;
 • Europos Sąjungos teisė;
 • Tarptautinė teisė.

Teisės LL.M. papildomųjų studijų dalykai (15 kreditų):

Informacija ruošiama

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • į teisės krypties ir aplinkosaugos teisės papildomąsias studijas, turintys universitetinį bakalauro laipsnį arba baigę vientisąsias studijas, taip pat turintys teisės profesinį bakalauro laipsnį;
 • į teisės LL.M. papildomąsias studijas, turintys universitetinį bakalauro laipsnį arba baigę vientisąsias studijas ir turintys ne trumpesnę kaip 3 metų teisės taikymo darbo patirtį srityje, susijusioje su studijomis, skirtomis LL.M. teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 700 € už semestrą (2020 m.)

Studijų organizavmas
 • papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas;
 • išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai;
 • asmenys, baigę papildomąsias studijas, gali pretenduoti į tam tikrų magistrantūros programų studijas.

Teisės krypties papildomosios studijos

Studijos Vilniuje

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.), o seminarai šeštadieniais. Paskaitos, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Studijos Kaune

Studijos vyksta moduliniu būdu, kiekvieną mėnesį studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks darbo dienomis vakarais (paprastai nuo 18 val.) transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį, o seminarai šeštadieniais Kaune universiteto patalpose.

Aplinkosaugos teisės papildomosios studijos

Studijos vyksta Kaune sesijomis. Dvi savaitės įvadinių paskaitų, o gale semestro egzaminų sesija. Paskaitos ir seminarai vyks darbo dienomis (paprastai nuo 14.30 val.). Paskaitos, negalintiems atvykti, transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Teisės LL.M. papildomosios studijos

Pavasario semestre studijos vyks moduliniu būdu, studijuojant atskirą dalyką. Paskaitos vyks 2-3 kartus savaitėje darbo dienomis vakarais (nuo 18 val.) transliuojamos realiu laiku („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį, o seminarai šeštadieniais (nuo 9 val.).

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.