Teisė ir policijos veikla | Studijos Lietuvoje | MRU

Teisė ir policijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX017
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisės ir policijos veiklos studijosskirtos suteikti papildomų kompetencijų, reikalingų norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į  logišką, kūrybinį ir kritinį mąstymą, leidžiantį suvokti šalies ir tarptautinės teisėsaugos veiksmų vaidmenį, vietą bei santykį su valstybių vidaus teise. Studijų metu, sudaromos galimybės ugdyti kūrybiško, analitinio mąstymo įgūdžius, gebėjimus kūrybiškai, panaudoti tyrimo metodus, sprendžiant aktualias teorines bei praktines teisės ir teisėsaugos problemas. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Teisės sociologija ir mokslo metodologija

8

Ekonominis saugumas ir ekonominių bei finansinių nusikaltimų tyrimas

6

Nusikalstamų veikų tyrimo strategija ir taktika

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

2

Strateginis valdymas ir lyderystė teisėsaugos institucijose

8

Žmogaus teisės ir etika teisėsaugos institucijų veikloje

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Magistro baigiamasis darbas

2

Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos

6

Kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginiai, teisiniai ir taktiniai aspektai

8

Rizikos ir grėsmių prevencija ir valdymas teisėsaugos institucijose

6

4 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Magistro baigiamasis darbas

26

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Į programos studijas priimami tik pareigūnai dirbantys pagal pasirinktą studijų programą ar statutiniai valstybės tarnautojai.
 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.), Kaunas

Ištęstinės studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus Universitete.

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks Online, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 – 2 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.