Mokesčių ir finansų teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX016
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 metai.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Mokesčių ir finansų teisės studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos mokesčių ir finansų teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas šiuolaikinėje verslo aplinkoje bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl teisinio reglamentavimo ir mokesčių sistemos tobulinimo.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į naujausias mokesčių ir finansų teisės aktualijas bei raidos tendencijas, padedančias analizuoti bei vykdyti mokslinius tyrimus, vertinant sudėtingus mokesčių ir finansų teisės klausimus. Studijų programa yra vykdoma bendradarbiaujant su tarptautine audito, apskaitos, konsultacijų, mokesčių ir teisės paslaugas teikiančia kompanija PricewaterhouseCooper.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Pabaigę Mokesčių ir finansų teisės specializaciją galės sėkmingai dirbti privačiame sektoriuje: advokatų kontorose, konsultacinėse įmonėse, kurioms reikalingi mokesčių ir finansų teisės profesionalai, viešajame sektoriuje: mokesčių administravimo ir finansų rinkų dalyvių veiklą prižiūrinčiose institucijose, tarptautinėse organizacijose, kurios sprendžia mokesčių ir finansų klausimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokesčių teisės teorinės ir praktinės problemos

6

Sutarčių teisės problemos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Bendrovių teisė

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Tarptautinė mokesčių teisė

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansinių paslaugų teisė

6

Finansų rinkų teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Nemokumo teisė

6

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

 

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.