Mokesčių ir finansų teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Mokesčių ir finansų teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos – 2 metai.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Mokesčių ir finansų teisės studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos mokesčių ir finansų teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas šiuolaikinėje verslo aplinkoje bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl teisinio reglamentavimo ir mokesčių sistemos tobulinimo.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į naujausias mokesčių ir finansų teisės aktualijas bei raidos tendencijas, padedančias analizuoti bei vykdyti mokslinius tyrimus, vertinant sudėtingus mokesčių ir finansų teisės klausimus. Studijų programa yra vykdoma bendradarbiaujant su tarptautine audito, apskaitos, konsultacijų, mokesčių ir teisės paslaugas teikiančia kompanija PricewaterhouseCooper.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Pabaigę Mokesčių ir finansų teisės specializaciją galės sėkmingai dirbti privačiame sektoriuje: advokatų kontorose, konsultacinėse įmonėse, kurioms reikalingi mokesčių ir finansų teisės profesionalai, viešajame sektoriuje: mokesčių administravimo ir finansų rinkų dalyvių veiklą prižiūrinčiose institucijose, tarptautinėse organizacijose, kurios sprendžia mokesčių ir finansų klausimus.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokesčių teisės teorinės ir praktinės problemos

6

Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

6

Sutarčių teisės problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Tarptautinė mokesčių teisė

6

Bendrovių teisė

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Finansinių paslaugų teisė

6

Finansų rinkų teisė

6

Nemokumo teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

12

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta du kartus per savaitę: vieną darbo dieną nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadienį nuo 9 val. iki 14 val.  

Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja