Darbo teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Darbo teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX010
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Studijų programa – darbo teisė, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistuskuriems reikalingos ne tik aktualios darbo teisės žinios, bet ir sutarčių specifikos išmanymas, gebėjimas vykdyti derybas, mokėjimas ginti darbuotojų teises, atstovauti darbdavių interesams ar spręsti darbo ginčus. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į darbo teisių žinių gilinimą ir įgūdžių taikymą praktikoje, gebant savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas, aktualias kiekvienos įstaigos ar įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo bei teisės specialistams. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. 

Karjeros perspektyvos 

Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., Valstybinės darbo inspekcijos, SodrosUžimtumo tarnybose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse), visuomeninėse ir privačiose institucijose: personalo, juridiniuose skyriuose ir profsąjungose; darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse.  Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos

6

Europos Sąjungos darbo teisė

6

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Darbo ginčai

6

Kolektyvinė darbo teisė

6

Sutarčių teisės problemos

6

Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Bendrovių teisė

6

Socialinės saugos teisinės problemos

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Ištęstinės studijos (lietuvių k.)
 
Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę: vieną darbo dieną nuo 18 val. ir šeštadienį nuo 9:00 val. iki 14:00 val.
Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. Šeštadieniais dalis užsiėmimų vyksta universitete, dalis – virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.
Studijų programą rekomenduoja