Darbo teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX010
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Norminės studijų kainos: ištęstinės studijos - 1496 € už semestrą.

Programos tikslas

Studijų programa – darbo teisė, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistuskuriems reikalingos ne tik aktualios darbo teisės žinios, bet ir sutarčių specifikos išmanymas, gebėjimas vykdyti derybas, mokėjimas ginti darbuotojų teises, atstovauti darbdavių interesams ar spręsti darbo ginčus. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į darbo teisių žinių gilinimą ir įgūdžių taikymą praktikoje, gebant savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas, aktualias kiekvienos įstaigos ar įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo bei teisės specialistams. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. 

Karjeros perspektyvos 

Šią programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse (pvz., Valstybinės darbo inspekcijos, SODRosUžimtumo tarnybose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, savivaldybėse), visuomeninėse ir privačiose institucijose: personalo, juridiniuose skyriuose ir profsąjungose; darbo teisinių santykių ir socialinės rūpybos srityse.  Įstatymų nustatyta tvarka, šios programos absolventas, turintis universiteto teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius, turi teisę tapti teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

 

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos

6

Europos Sąjungos darbo teisė

6

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Darbo ginčai

6

Kolektyvinė darbo teisė

6

Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje

6

Sutarčių teisės problemos

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Bendrovių teisė

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Socialinės saugos teisinės problemos

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę: vieną darbo dieną nuo 18 val. ir šeštadienį nuo 9 val. iki 14 val.
Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”. Šeštadieniais dalis užsiėmimų vyksta universitete, dalis – virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.