Mediacija

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX014
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Mediacijos studijos, skirtos parengti teisės specialistus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, taikinimo tarpininkus, arbitrus, konsultantus), gebančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis priemonėmis – derybomis, neteismine ir teismine mediacija (taikinamuoju tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į teisės ir psichologijos dalykų sinergiją.

Visi studijų dalykai turi priskirtas elektronines aplinkas, todėl negalintys atvykti į užsiėmimus, studentai turi galimybę stebėti užsiėmimų transliacijas internete, aktyviai įsijungiant į vykstančias diskusijas ir praktinių užduočių vykdymą nuotoliniu būdu, taip pat prisijungti prie paskaitų vaizdo įrašų archyvo. Norintiems studijuoti, suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį, o svarbiausia, žinių ir įgūdžių, derinant studijas su tėvyste, neatsitraukiant nuo kasdienės profesinės veiklos, negrįžtant dėl studijų iš užsienio.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai įgyja teisės magistro kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose institucijose; visose srityse, kur reikia rasti abipusiai priimtinus sprendimus bei išvengti bylinėjimosi. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Jurisdikcinis ginčų sprendimas

6

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Arbitražas

6

Atkuriamasis teisingumas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Mediacija administracinėje teisėje

6

Mediacija baudžiamojoje teisėje

6

Mediacija civilinėje teisėje

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Mediacijos praktika

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

 

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.