Mediacija | Studijos Lietuvoje | MRU

Mediacija

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX014
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1610 € už semestrą (2023 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Mediacijos studijos, skirtos parengti teisės specialistus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, taikinimo tarpininkus, arbitrus, konsultantus), gebančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis priemonėmis – derybomis, neteismine ir teismine mediacija (taikinamuoju tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į teisės ir psichologijos dalykų sinergiją.

Visi studijų dalykai turi priskirtas elektronines aplinkas, todėl negalintys atvykti į užsiėmimus, studentai turi galimybę stebėti užsiėmimų transliacijas internete, aktyviai įsijungiant į vykstančias diskusijas ir praktinių užduočių vykdymą nuotoliniu būdu, taip pat prisijungti prie paskaitų vaizdo įrašų archyvo. Norintiems studijuoti, suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį, o svarbiausia, žinių ir įgūdžių, derinant studijas su tėvyste, neatsitraukiant nuo kasdienės profesinės veiklos, negrįžtant dėl studijų iš užsienio.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai įgyja teisės magistro kvalifikaciją, kuri suteikia teisę dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose institucijose; visose srityse, kur reikia rasti abipusiai priimtinus sprendimus bei išvengti bylinėjimosi. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

Jurisdikcinis ginčų sprendimas

6

Mediacijos koncepcija ir teisinė struktūra

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mediacijos strategija ir technikos

6

Atkuriamasis teisingumas

6

Konfliktų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

Mediacija šeimos ginčuose

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Mediacijos praktika

6

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos moduliniu būdu, vienu metu studijuojant vieną dalyką. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę: vieną darbo dieną paprastai nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadienį nuo 9 val. iki 14.40 val.
 
Darbo dieną užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”. Šeštadieniais dalis užsiėmimų vyksta universitete, dalis – virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”, priklausomai nuo dalyko pobūdžio ir užsiėmimų tikslų. Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.
 
Užsiėmimai, negalintiems atvykti, transliuojami realiu laiku („online„) pagal patvirtintą tvarkaraštį. Kiekvieno semestro metu gali būti numatomas ir iš anksto studentams pateikiamas atsiskaitymų ir praktinių užsiėmimų grafikas. Jų metu studentams yra privalu atvykti į universitetą ir dalyvauti dalykų atsiskaitymuose bei praktinių įgūdžių tobulinimo veiklose.