Ikiteisminis procesas

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX017
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Ikiteisminio proceso studijosskirtos norintiems dirbti įvairių policijos struktūrinių padalinių, kitų teisėsaugos institucijų jų padalinių vadovais bei pavaduotojais ar aukštesniosios grandies pareigūnais. Nuo 2016 m. suteikiama galimybė studijuoti ir nestatutiniams pareigūnams. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į ikiteisminio tyrimo ypatumus, jį atliekančių institucijų ar privataus sektoriaus šioje veiklos srityje kompetenciją ir atsakomybes bei praktinių gebėjimų, reikalingų šiai veiklai vykdyti, ugdymą.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Sėkmingai baigę studijas, galite dirbti: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Ekonominis saugumas ir ekonominių bei finansinių nusikaltimų tyrimas

6

Ikiteisminio tyrimo teorija ir praktika

6

Teisės sociologija ir mokslo metodologija

8

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Baudžiamųjų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje tyrimo ir nagrinėjimo problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

2

Strateginis valdymas ir lyderystė teisėsaugos institucijose

8

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos

6

Kovos su organizuotu nusikalstamumu strateginiai, teisiniai ir taktiniai aspektai

8

Magistro baigiamasis darbas

2

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių užtikrinimas baudžiamajame procese

6

4 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Magistro baigiamasis darbas

26

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

 

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.