Sveikatos teisė LL.M.

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6215KX001
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras LL.M.
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 € už semestrą

Programos tikslas

Sveikatos teisės studijosskirtos asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacinės veiklos srityse bei mokslinių tyrimų organizacijose dirbantiems specialistams ir vadovams bei asmenims, turintiems teisinį išsilavinimąsiekiantiems pagilinti savo žinias ir įgūdžius būtent sveikatos teisės srityje. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktiką ir patyriminį mokymąsi orientuotos teisės studijos, suteikiančios unikalią galimybę įgyti praktinių įgūdžių, būtinų kasdieniame darbe. LL.M. studijos yra vienerių metų trukmės, jų pabaigoje nėra rengimas magistro baigiamasis darbas.

Studentai gauna įvairias praktines savarankiškas užduotis, kurios yra skelbiamos elektroninių studijų informacinėje sistemoje. Jų atlikimas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. galutinio įvertinimo kaupiamojo balo. Esant poreikiui ir galimybėms, egzaminų laikymas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Karjeros perspektyvos 

Sveikatos teisės LL.M. studijos absolventams suteiks galimybę tapti aukštos kvalifikacijos specialistais, turinčiais specializuotų tarpdisciplininių sveikatos teisės žinių ir gebančiais jas sėkmingai taikyti praktikoje. Baigus šią profesinę magistro programą, absolventai įgis konkurencinį pranašumą ir galės užimti teisininko*, vadybininko, administratoriaus, vadovo ar personalo specialisto, dirbančio sveikatos sistemoje, pareigas. 

*Atkreipiamas dėmesys, kad kai kurioms teisinėms profesijoms ir pareigybėms gali būti taikomi papildomi išsilavinimo reikalavimai, pvz. reikalavimas turėti ir teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą). 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mediacijos teorija ir praktika

6

Sveikatos priežiūros įstaigų teisinė atsakomybė

6

Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos

6

Visuomenės sveikatos teisė

6

Žmogaus teisių apsauga sveikatos teisėje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Baigiamasis egzaminas

6

Darbo santykių sveikatos priežiūros įstaigose teisinis reglamentavimas ir praktika

6

Informacijos valdymo teisiniai pagrindai ir duomenų sauga

6

Sveikatos politika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Farmacijos teisė

6

Viešųjų pirkimų teisė

6

 

Priėmimo sąlygos

Stojantieji į Sveikatos teisės LL.M. studijų programą asmenys turi būti: 

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 

Stojantieji į studijų programą asmenys turi būti: 

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas. 
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas: 

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. 

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą. 

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma: 

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento; 
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

 

Studijų organizavimas
 • Studijos vykdomos moduliniu principu, darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val.
 • Vienu metu studentai studijuoja vieną dalyką.
 • Studentams suteikiama galimybė naudotis visų paskaitų vaizdo įrašų archyvu.
 • Užsiėmimai, negalintiems atvykti, transliuojami tiesiogiai pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Kiekvieno semestro metu gali būti numatomas ir iš anksto studentams pateikiamas atsiskaitymų ir praktinių užsiėmimų grafikas. Jų metu studentams yra privalu atvykti į universitetą ir dalyvauti dalykų atsiskaitymuose bei praktinių įgūdžių tobulinimo veiklose.

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.